Підприємство купує 1 т цукру в мішках по 50 кг у кожному. На своєму складі підприємство розфасовує цукор у мішки по 2 кг і продає покупцям уже розфасований цукор. Як правильно відобразити в бухобліку таке фасування товару?

ВІДПОВІДЬ: Порядок обліку витрат на фасування залежить від того, коли ці товари фасують і з якою метою. Пояснімо.

Так, фасування запасів може бути як передпродажне, так і відбуватися безпосередньо під час продажу. До того ж підприємство може фасувати товари як для внутрішнього виробництва, так і для реалізації. Розгляньмо всі ці варіанти.

Фасування товару для використання на підприємстві

Вважаємо, що у цьому випадку витрати на фасування запасів потрібно відображати у складі первісної вартості таких запасів.

Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, яка складається із таких фактичних витрат:

  • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству/установі;
  • транспортно-заготівельні витрати;
  • інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства/установи на доопрацювання та підвищення якісно технічних характеристик запасів (п. 9 П(С)БО 9 «Запаси»).

Таким чином, якщо підприємство планує використовувати на підприємстві цукор у мішках по 50 кг кожен і для цього проводить фасування такого цукру, вважаємо, що в обліку витрати на фасування слід відображати в первісній вартості цього товару (цукру).