Як провести кваліфікаційну атестацію водія

Підприємство прийняло на роботу водія. У його трудовій книжці є запис про присвоєння йому 1 класу ще в 90-х роках. Однак перед працевлаштуванням він більше року не працював. Чи має право керівник підприємства зберегти йому присвоєний раніше 1 клас і як це оформити?

ВІДПОВІДЬ: Питання присвоєння (підтвердження) класності працівнику має бути врегульовано в колдоговорі або додатках до нього. Пояснимо чому.

Присвоєння класності водієві дозволяє встановити йому відповідну доплату або надбавку. Так, у Генеральній угоді1 визначені перелік та розміри доплат і надбавок за класність водіям легкових, вантажних автомобілів і автобусів: водіям ІІ класу — 10%, І класу — 25% установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.

Проте яким чином водієві присвоїти (підтвердити) класність? Наразі на нормативному рівні це питання майже не врегульоване. У п. 10 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик про­­фесій працівників, затвердженого наказом Мін­праці від 29.12.2004 р. № 336, сказано, що присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації. Фахівці Мінсоцполітики в листі від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12 уточнили два важливих нюанси:

  • класність водіям присвоюється кваліфікаційною комісією на підприємстві за результатами проведення кваліфікаційної атестації;
  • чинними нормативно-правовими актами України не передбачено норми збереження класності водіям, присвоєної роботодавцем на попередньому місці роботи. Ухвалення рішення стосовно такого питання є компетенцією керівника підприємства.

Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність проведення атестації визначаються колективним договором, — а на підприємствах, на яких колдоговори не укладаються, — за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (ч. 2 ст. 11 Закону України «Про професійний розвиток працівника» від 12.01.2012 р. № 4312-VI, далі — Закон про профрозвиток). Атестацію проводять за рішенням роботодавця, який затверджує положення про проведення атестації, склад комісії, графік її проведення за погодженням із профспілкою.

Беручи до уваги сказане вище, вважаємо, що має право на життя два варіанти збереження класності водієві.

Варіант 1

Під час прийому на роботу можна було би провести кваліфікаційну атестацію водія. У такому випадку в колдоговорі або положенні про атестацію можна передбачити норму підтвердження класності водія. За результатами атестації кваліфікаційною комісією оформлюється Рішення про присвоєння кваліфікації водію автотранспортного засобу. Водночас, згідно з п. 1 ст. 12 Закону про профрозвиток, атестації підлягають працівники, які відпрацювали не менше року. Ураховуючи те, що новоприйнятий працівник не має необхідного стажу роботи, це проблематично, адже положення про атестацію повин­ні відповідати вимогам Закону про профрозвиток.

Варіант 2

Підприємство вправі передбачити в колдоговорі можливість збереження класності водіям або ж розробити окреме положення про присвоєння класності водіям, у якому прописати, що класність водію зберігається, якщо запис про її присвоєння внесено до трудової книжки та перерва в роботі не перевищує 1–2 роки.

Зверніть увагу!

У трудових книжках працівників запис про назву професії провадиться із зазначенням кваліфікаційної категорії, розряду, класу (наприклад, «Водій автотранспортних засобів I класу»), оскільки I і II класи водіїв є рівнем кваліфікації працівника.

(лист Мінсоцполітики від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12)

Існує ще одна проблема. Єдиний нормативний документ, який установлював критерії присвоєння класності водіям, — це Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 69 «Автомобільний транспорт», затверджений наказом Мінтрансу України від 14.02.2006 р. № 136 (далі — Довідник № 136). Однак у липні минулого року в Довідник № 136 було внесено зміни — згадані вище критерії з нього прибрали. Водночас ніде більше вони не з’явилися. Виходить, що в чинному законодавстві їх просто немає.

Отже, критерії класності також варто передбачити в колдоговорі або положенні про проведення атестації (або ж положенні про присвоєння класності водіям). При цьому слід прописати критерії згідно з новими категоріями транспортних засобів, наведеними в п. 3 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ від 08.05.1993 р. № 340. Уведення нових категорій не впливає на раніше присвоєні класності суб’єктами господарювання (лист Мінсоцполітики від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12).

Підсумуємо

Класність водію може бути збережено в разі підтвердження її за результатами кваліфікаційної атестації або ж у випадку наявності відповідних умов про її збереження в положенні про присвоєння класності водіїв (якщо наявний відповідний документ).

Раніше в листі МОН, МВС, Мінпраці, Мінтрансу України від 19.02.2010 р. № 1/12-625, № 141/0/15-10/021, № 3184/14, № 869/05/14 фахівці зазначених вище органів зауважили, що для осіб, професійна діяльність яких пов’язана з керуванням транспортним засобом, необхідною умовою зарахування на відповідне робоче місце, крім водійського посвідчення, повинен бути диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації (для водіїв транспортних засобів).

Для цього проводиться кваліфікаційна атестація на базі навчального закладу. Зважаючи на те що лист датований ще 2010 роком, вважаємо, слід усе ж таки дослухатися до свіжішого листа Мінпраці від 07.09.2012 р. № 197/10/137-12, який дозволяє присвоювати класність водіям за результатами проведення кваліфікаційної атестації всередині підприємстві.

Євген ПАНЧИШИН,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010–2012 рр. від 09.11.2010 р.