Чи є об’єктом обкладення ПДВ суми інфляційних витрат і річних, отриманих підприємством за рішенням суду?

ВІДПОВІДЬ: Інфляційні витрати, річні відсотки, пеня за рішенням суду не є компенсацією вартості товару/послуги, а отже — не входять до бази обкладення ПДВ. Про це прямо зазначено в нормах ПКУ, такого самого підходу дотримуються податківці. Далі — розлогіше.

Після 01.01.2015 до п. 188.1 ПКУ, який установлює правила визначення бази ПДВ, унесли зміни, тож наразі там чітко прописано:

«До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань».

Отже, сьогодні питання щодо не обкладення ПДВ сум інфляційних, річних, неустойки, штрафу, пені врегульовано в ПКУ. Обкладати ПДВ їх не потрібно.