(коментар до Закону України від 04.07.2013 р. № 410-VII, далі — Закон № 410)