(коментар до постанови Правління НБУ від 06.06.2013 р. № 210, далі — Постанова № 210)