Корпоративна картка — уже не розкіш, а засіб швидкого отримання готівки з рахунка підприємства. Що слід зробити для отримання корпоративної картки? Як можна її використати і які правила відображення банківської картки в обліку? Про це йтиметься в нашому матеріалі

Основи

Згідно з п. 1.27 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III (далі — Закон № 2346) платіжна картка — це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, яку використовують для ініціювання переказу коштів із рахунка платника чи з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Своєю чергою, електронний платіжний засіб — це платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти й ініціювати їх переказ (п. 1.14 ст. 1 Закону № 2346).

Відповідно до п. 2 р. ІІ Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використання, затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705 (далі — Положення № 705), користувачем електронного платіжного засобу може бути юридична або фізична особа. Емітент має право надавати фізособам, які не провадять підприємницької діяльності, особисті електронні платіжні засоби, а суб’єктам господарювання — корпоративні електронні платіжні засоби. Тож, банківські платіжні картки можуть бути відкриті й на юросіб.

З метою відкриття поточного (він же картковий) рахунка юрособі згідно з п. 37 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (далі — Інструкція № 492), між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунка. Якщо юрособа вже має у цьому банку рахунок, клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунка, рахунок відкривають за умови подання клієнтом заяви про відкриття поточного рахунка й укладення договору банківського рахунка. А якщо юрособа не має рахунка в такому банку, останній відкриває поточний рахунок на підставі заяви про відкриття поточного рахунка (додаток 2), підписаної керівником юридичної особи чи іншою вповноваженою на це особою (п. 38 Інструкції № 492).

Завважимо

Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором про використання електронного платіжного засобу (п. 4 р. ІІ Положення № 705).

Перед укладенням договору банк зобов’язаний ознайомити користувача з його умовами, тарифами на обслуговування електронного платіжного засобу та правилами користування електронним платіжним засобом (п. 6 р. ІІ Положення № 705).

Відповідно до п. 8 р. ІІ Положення № 705 банк зобов’язаний під час видачі електронного платіжного засобу надати користувачу примірники договору, правил користування електронним платіжним засобом і тарифів банку на обслуговування електронного платіжного засобу.

Використання коштів із картки