До скількох знаків після коми необхідно округлювати графу 7 податкової накладної «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ»? Скільки знаків після коми має включати графа 6 податкової накладної «Кількість (об’єм, обсяг)»?