Підприємство веде облік овердрафту на субрахунку 601. На кінець року було погашено овердрафт і сума коштів на субрахунку 601, тобто кредитове сальдо із мінусом. У балансі його відобразили в рядку 1600 із мінусом. Чи правильно так відображати в балансі овердрафт?