Унаслідок продажу іноземної валюти виникають як дохід/витрати від продажу, так і курсова різниця. Крім того, продаж валюти може бути і обов’язковим, і добровільним. Як правильно відобразити в обліку продаж іноземної валюти? Де в доходах/витратах відображати результати продажу валюти?