Із 01.01.2015 р. порядок відображення операцій із цінними паперами в обліку з податку на прибуток кардинально змінився. Нові правила сформульовані вкрай лаконічно, через що виникають проблеми з їх трактуванням. У статті ми розповімо про те, як вести зараз ціннопаперовий облік.