Конструкторська документація не містить ноу-хау, винаходів, конструкторських рішень і по суті є інструкцією з експлуатації для клієнта. Без неї обладнання не підключиш, а надати таку інструкцію разом з обладнанням ми зобов’язані за договором постачання. Водночас інструкцію розробляла третя сторона. Начебто є результат інтелектуальної діяльності, економічні вигоди, та й використовуватимуть інструкцію протягом тривалого періоду. На об’єкт промислової власності інструкція не тягне, і в класифікацію нематеріальних активів її теж не втиснеш. Чи можна кваліфікувати інструкцію з експлуатації як об’єкт нематеріальних активів?
ВІДПОВІДЬ: У статті «Розробка конструкторської документації: нематеріальний актив чи витрати періоду» ми докладно розглянули, що входить до складу конструкторської документації та в яких випадках її можна визнати об’єктом нематеріальних активів.
Не підлягає сумніву, що інструкції й експлуатаційні документи входять до складу конструкторської документації. Згідно з п. 2 Інструкції № 272/219, вона представляє собою сукупність графічних і текстових документів, де зокрема зазначені всі потрібні відомості для експлуатації та ремонту, у їх числі й керівництва та інструкції з експлуатації. Однак ці документи не можна назвати в повному розумінні конструкторською документацією.
Нагадаємо
За п. 2.2 Методрекомендацій № 1327, об’єкт нематеріальних активів, отриманий у результаті розробки, зараховують на баланс, якщо підприємство має:
намір, технічну можливість і ресурси для доведення об’єкта нематеріальних активів до стану, у якому він придатний для реалізації або використання ;
можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації чи використання об’єкта нематеріальних активів;
інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних із розробкою об’єкта нематеріальних активів.