Підприємство розробило проектно-конструкторську документацію для виготовлення нового приладу. Як обліковувати витрати на створення такої документації? За яких умов ми можемо вважати її окремим нематеріальним активом? Чи всі витрати відносити на витрати періоду, чи можна їх включити до первісної вартості корисної моделі?
ВІДПОВІДЬ: Однозначної відповіді на ці питання в нормативно-правових актах не знайдемо. Тому дослідимо чинне нормативне підґрунтя.
Що таке конструкторська документація
За визначенням із п. 2 Інструкції № 272/219, конструкторська документація — це «сукупність графічних та текстових документів, де зазначені склад та побудова виробів і вміщені всі потрібні відомості для їх розробки, виготовлення, контролю, приймання, експлуатації та ремонту» . Система конструкторської документації базується на комплексі національних стандартів, частина яких була створена ще за радянських часів.
Конструкторська документація включає в себе: проектну конструкторську документацію; робочу конструкторську документацію; документи дослідного зразка; документи серійного (масового) виробництва; графічні документи (кресленики, схеми, електронні моделі, електронні структури виробу); текстові документи (записки, пояснення, таблиці, розрахунки, схеми, інструкції, технічні умови, експлуатаційні та ремонтні документи, специфікації, відомості). Звісно, конкретний перелік конструкторської документації залежить від самого об’єкта конструкторської розробки.