Чи можна за результатами 2014 року в податковому обліку провести переоцінку основних засобів на індекс інфляції, що становив 124,9%? Чи можна буде в 2015 році амортизувати вартість основних засобів з урахуванням такої переоцінки?