Як заповнюється графа 3 таблиці 1 Форми № Д5, якщо у її графі 2 зазначена сума, менша за розмір мінімальної зарплати?