Допомога по вагітності та пологах: практичне застосування нових правил

Із 01.07.2013 р. набрали чинності зміни, за якими на суми допомоги по вагітності та пологах нараховується ЄСВ, а період знаходження в декретній відпустці зараховується до «пенсійного» страхового стажу. Разом із ними виникло багато запитань щодо практичного застосування цих норм

Зміни з 01.07.2013 р. в Законі про ЄСВ

Нагадаємо!

Згідно з п. 4 р. І Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII, внесені зміни та доповнення до ст.ст. 4, 7 і 8 Закону про ЄСВ щодо визначення осіб, які сплачують внески із суми допомоги по вагітності та пологах, бази та розміру єдиного соцвнеску на суму допомоги по вагітності та пологах.

Отже, з 01.07.2013 р. на суму допомоги по вагітності та пологах сплачується ЄСВ у таких розмірах:

  • роботодавцями  33,2% — нараховування на суми допомоги. Нараховані суми ЄСВ роботодавець може відносити до складу податкових витрат на підставі ст.143 ПКУ;
  • особами, що отримують допомогу — 2% — утримання із сум допомоги, які направляються роботодавцями до ПФУ від імені фізособи. Тому грошова сума «декретної» допомоги такій фізособі буде зменшена на суму єдиного внеску (на 2% від загальної суми).

Можемо лише сподіватися, що законодавець не змінить в податковому законодавстві умови щодо звільнення від податку на доходи фізосіб сум «декретної» допомоги. Як і не забажає вкотре змінити розрахунок суми допомоги по вагітності та пологах у Постанові № 1266.

Особливості нарахування єдиного соцвнеску

Порядок нарахування суми допомоги по вагітності і пологах визначено Постановою № 1266.

Нагадаємо!

Допомога по вагітності та пологах:

1) належить до соціальної виплати згідно із Законом № 2240;

2) надається на підставі листка непрацездатності;

3) надається у вигляді соціальної відпустки відповідно до Закону № 504;

4) зберігає середній заробіток фізособі протягом 126 к.д. (180 к.д.).

Тому логічно, що нарахована сума «декретної» допомоги в обліку має розподілятися на місяці, які фактично припадають на період «декретної» відпустки.

Так, відповідно до пп. 1.6.1 Інструкції № 5 нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця). Наприклад, суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

У той же час порядок виплати допомоги ніхто не змінював: «декретна» допомога виплачується єдиною сумою в найближчий пiсля дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробiтної плати (п. 2 ст. 52 Закону № 2240).

Отже, нарахована сума допомоги відображатиметься в обліку з помісячним розбиттям, а виплачуватиметься — однією сумою (за принципом нарахування лікарняних і відпускних).

Відповідно до п. 3 ст. 7 Закону про ЄСВ, нарахування єдиного внеску здiйснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску — тобто в межах 19499 грн (у період нарахування ЄСВ на суми допомоги з 01.07.2013 р. по 01.12.2013 р.).

Зверніть увагу!

Оскільки нарахована сума допомоги по вагітності та пологах в обліку буде розподілятися на періоди перебування особи у відпустці, обмеження максимальною величиною (19499 грн у період з 01.07.2013 р. по 01.12.2013 р.) для нарахування (утримання) ЄСВ застосовуватиметься окремо за кожний місяць «декретної» відпустки.

Приклад 1

Нарахована сума допомоги по вагітності та пологах становила 15600 грн. Навіть розподіляючи її на наступні чотири місяці відпустки (на 126 к.д.) зрозуміло, що ЄСВ потрібно:

  • нарахувати в розмірі 33,2% на всю суму допомоги та сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 5179,20 грн;
  • утримати в розмірі 2% із повної суми допомоги та сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 312,00 грн. Тобто застрахована особа отримає суму допомоги, зменшену на 312 грн соцвнеску, а саме 15288 грн.

Приклад 2

Якщо допомога по вагітності та пологах буде нарахована в загальній сумі 40000 грн, то розподіляючи її на наступні чотири місяці (на 126 к.д.) по 10000 грн (умовно) стає зрозумілим, що ЄСВ потрібно:

  • нарахувати в розмірі 33,2% на кожен розподілений місяць (із суми допомоги по 10000 грн) і сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 13280 грн;
  • утримати в розмірі 2% на кожен розподілений місяць (із суми допомоги по 10000 грн) і сплатити єдиною сумою в день виплати допомоги особі — 800 грн. Тому застрахована особа отримає суму допомоги, зменшену на 800 грн соцвнеску, а саме 39200 грн.

Як бачите, під нарахування та утримання ЄСВ підпадає повна нарахована сума «декретної» допомоги (оскільки сума допомоги в розподілі на місяці не перевищує обмеження 19 499 грн).

Нагадаємо, що за сплатою ЄСВ пильно наглядають банки. Адже відповідно до п. 2 ст. 24 Закону про ЄСВ банки приймають вiд платникiв єдиного внеску платiжнi доручення та iншi розрахунковi документи на видачу (перерахування) коштiв для виплати заробiтної плати, на якi згідно із Законом про ЄСВ нараховується єдиний внесок, і здiйснюють видачу (перерахування) зазначених коштiв лише за умови одночасного подання платником розрахункових документiв про перерахування коштiв для сплати вiдповiдних сум єдиного внеску чи документiв, що пiдтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному Правлiнням ПФУ. У разi невиконання цiєї вимоги банки за рахунок власних коштiв сплачують вiдповiдному територiальному органу ПФУ суму, що дорiвнює сумi несплаченого єдиного внеску, з правом зворотної вимоги до платникiв єдиного внеску щодо вiдшкодування цiєї суми.

Дата «декретної» відпустки та ЄСВ

Наразі дуже багато звернень бухгалтерів до редакції щодо нарахування ЄСВ, якщо дата початку декретної відпустки припадає на період до набрання чинності розглянутими змінами, але частина декретної відпустки «зачіпає» і період дії таких змін. Вважаємо, нараховувати ЄСВ потрібно на суми допомоги лише з 01.07.2013 р.

Зверніть увагу, що «декретна» допомога призначається після отримання листка непрацездатності роботодавцем. Оскільки листок непрацездатності виписується від дня початку страхового випадку (дати початку «декретної» відпустки), то розпочата «декретна» відпустка до 01.07.2013 р. не стане об'єктом для ЄСВ (оскільки зміни до закону зворотної сили не мають).

Отже, нараховувати (утримувати) ЄСВ на суми «декретної» допомоги, які призначені до 01.07.2013 р., не потрібно.

Це ж стосується й випадку, коли «декретна» відпустка розпочалася до 01.07.2013 р., але працівниця надала листок непрацездатності із запізненням (після 01.07.2013 р.). У такому випадку підстав для нарахування (утримання) ЄСВ у роботодавця також не виникає, оскільки страховий випадок розпочато до набрання чинності змінами (тією ж датою виписано й листок непрацездатності).

Очікуємо зміни в персоніфікації

Під час заповнення Звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2, або так званої персоніфікації, ми включаємо в таб­лицю 6 додатка 4 такі доходи фізичних осіб, які є об'єктом для нарахування (утримання) ЄСВ. Тому досі сума «декретної» допомоги не включалася до персоніфікації, оскільки на неї не нараховувався ЄСВ.

Проте починаючи з 01.07.2013 р. ситуація змінилася: суми «декретної» допомоги стали об'єктом для нарахування ЄСВ та, відповідно, мають включатися в таблицю 6 додатка 4 із зазначенням суми допомоги й суми єдиного внеску.

Зверніть увагу!

Оскільки допомога по вагітності та пологах нараховується наперед, то для правильного нарахування й утримання ЄСВ у персоніфікації, найімовірніше, потрібно буде розподіляти суми за відповідними місяцями, на які припадає «декретна» відпустка (як під час відображення відпускних). Як зазначалося вище, відповідні зміни до персоніфікації вже готує ПФУ у своїх проектах постанов. Отже, лишилося дочекатися відповідних змін до персоніфікації, які мають застосовуватися вже в серпні за липень.

Чому законодавець змінив правила гри

Ще з набранням чинності Законом про ЄСВ (01.01.2011 р.), коли всі внески об'єднали в єдиний соціальний внесок, створили Єдиний державний реєстр соціального страхування, а також змінили правила визначення страхового стажу, постало питання про «декретні» відпустки. Чому?

Річ у тім, що до страхового стажу, який почав поділятися на «пенсійний» і «соціальний», по-особливому стали включатися соціальні відпустки:

  • відпустка по догляду за дитиною до трьох років — з 01.01.2011 р. не включається в «соціальний» страховий стаж (для призначення лікарняних та інших виплат із соціального страхування), але ця відпустка включається в «пенсійний» страховий стаж на підставі ст. 11 Закону № 1058, ст. 56 Закону № 1788, за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
  • відпустки по вагітності та пологах — з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. не включалася до «пенсійного» страхового стажу, але ця відпустка включається в «соціальний» страховий стаж (оскільки це виплата за державним соціальним страхуванням — абз. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2240).

Багато громадян (особливо жінок) дуже бурхливо відреагувало в 2011 році на те, що відпустка по догляду за дитиною до трьох років перестала враховуватися в «соціальному» страховому стажі, і майже ніхто не звернув уваги на те, що до «пенсійного» стажу вже не входить відпустка по вагітності та пологах. Для того щоб період по вагітності та пологах включався до «пенсійного» страхового стажу, необхідно сплачувати ЄСВ. І це сталося з 01.07.2013 р. Отже, у випадку настання «декретної» відпустки після 01.07.2013 р. усі чотири місяці (126 к.д.) включатимуться до «пенсійного» страхового стажу застрахованої особи.

Стосовно «декретної» відпустки, яка розпочалася до 01.07.2013 р. і продовжується, припадаючи на дні (місяці) після 01.07.2013 р., на жаль, для неї таких «привілеїв» не передбачено, тому вона не включатиметься до «пенсійного» страхового стажу застрахованої особи.

Тетяна МОЙСЕЄНКО,

податковий консультант

Список використаних нормативно-правових актів:

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI. 

Закон № 2240 — Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III. 

Закон № 504 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Закон № 1788 — Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII.

Постанова № 1266 — постанова КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.