Чи оподатковується дохід громадської організації, отриманий від підприємницької діяльності

Наша громадська організація, зареєстрована як неприбуткова (код ознаки неприбутковості — 0006), створена для провадження екологічної діяльності. Цього року ми отримали безкоштовно від сторонньої організації футболки. Було прийнято рішення нанести на них зображення із закликом щодо охорони навколишнього середовища та продавати їх на екологічній конференції.
Чи має право громадська організація цим займатися? Якщо так, тоді чи потрібно обкладати податком на прибуток отриманий дохід?

ВІДПОВІДЬ: Громадська організація вправі продавати товари й отримувати дохід від цього. Водночас, із точки зору спеціального законодавства, є певні обмеження щодо мети використання отриманого доходу, а з точки зору податкового, зокрема, — ціни реалізації товарів. Тож далі — про все докладніше.

Законодавче підґрунтя запровадження діяльності громадськими організаціями

Громадська організація — це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізособи. Громадське об'єднання зі статусом юрособи — непідприємницьке товариство, основною метою якого не є одержання прибутку (ст. 1 Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI, далі — Закон № 4572). Водночас громадське об'єднання зі статусом юрособи, зокрема, має право провадити відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, коли така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню (пп. 2 ч. 2 ст. 21 Закону № 4572).

Податківці в підкатегорії 102.26 ЄБПЗ1 нагадують, що неприбуткові установи й організації мають бути зареєстровані згідно з вимогами законодавства та внесені органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Громадське об'єднання зі статусом юрособи для виконання своєї статутної мети (цілей) вправі володіти, користуватися та розпоряджатися, зокрема майном, яке відповідно до закону передане йому як пожертвування від громадян, підприємств (установ, організацій), набуте в результаті підприємницької діяльності, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом (ч. 1 ст. 24 Закону № 4572).

Разом з тим у ч. 6 ст. 3 Закону № 4572 чітко прописана заборона щодо розподілу між членами (учасниками) громадського об'єднання його доходів або майна (активів). Їх не можна й використовувати для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Тобто весь отриманий дохід має бути спрямований на провадження діяльності, заради якої воно утворювалося. Такого ж висновку дотримуються й податківці в листі ДПСУ від 26.03.2013 р. № 1790/Щ/15-14-14 (далі — лист № 1790).

Підсумуємо

Громадська організація має право вести підприємницьку діяльність, зокрема продавати товари, й отримувати дохід від неї. Однак такий дохід, на відміну від прибутку підприємства, не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації. Його треба спрямовувати лише на досягнення мети громадської організації.

Податковий облік

Передусім пригадаємо, що доходи у вигляді коштів і майна, які надходять громадським організаціям безоплатно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, звільнено від оподаткування (пп. «б» п. 157.1, п. 157.3 Податкового кодексу України, далі — ПКУ). Згідно з пп. 14.1.13 ПКУ, безоплатно наданими товарами вважаються такі, які надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів. Отже, дохід, отриманий у вигляді безкоштовних футболок від сторонньої організації, не треба обкладати податком на прибуток.

Не обкладаються податком на прибуток і доходи у вигляді коштів і майна, які надходять громадським організаціям від ведення їх основної діяльності (пп. «б» п. 157.1, п. 157.3 ПКУ). Під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них законом як основна, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації2. До того ж в основну діяльність також включається й продаж неприбутковою організацією товарів, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію та які є тісно пов'язаними з її основною діяльністю, за умови, що ціна таких товарів є нижчою за звичайну або якщо така ціна регулюється державою (п. 157.15 ПКУ).

Детально про звичайні ціни ви можете прочитати в газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 6 (15) за 2013 рік.

Тобто громадська організація, що займається екологічною діяльністю, може продавати футболки із закликом оберігати природу, але за цінами нижчими, ніж звичайні.

Підсумуємо

Громадська організація може продавати товари, але лише коли одночасно виконуються такі умови:

  • товари популяризують принципи й ідеї, для захисту яких було створено таку організацію, і тісно пов'язані з її основною діяльністю;
  • ціна на такі товари є нижчою за звичайну або вона регулюється державою.

Водночас, аби було дотримано і податкове, і спеціальне законодавство, дохід, отриманий від продажу цих товарів і за такою ціною, не можна розподіляти між засновниками організації. Він має бути повністю спрямований на цілі, заради яких створювалася така організація. В іншому випадку запрацює абз. 2 пп. 157.11 ПКУ. Згідно з ним, якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж визначено п.п. 157.2–157.9 ПКУ, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не вище за суму таких доходів. Спеціалісти ДПСУ в листі № 1790 дотримуються такої ж думки.

Підсумуємо

Якщо під час реалізації товарів громадською організацією не дотримано хоча б однієї з умов (товари не пов'язані з її основ­ною діяльністю або ціни вище, ніж звичайні), отримані кошти слід оподатковувати за правилами з п. 157.11 ПКУ.

Анастасія НЄВСКАЯ,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті Міндоходів України — www.minrd.gov.ua.

2 Зокрема, громадські організації, що займаються екологічною діяльністю, мають керуватися Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»  від 25.06.1991 р. № 1264-XII.