Чи потрібно робити запис в трудову книжку про проходження студентами виробничої практики на підприємстві згідно з останніми змінами до КЗпП, які діють з 01.01.2015 р.?