Питання:

Виникла потреба перевести працівника з одного підприємства на інше. Як правильно оформити таке переведення?

Відповідь: Переведення працівника на інше підприємство має свою специфіку та для працівника передбачає низку преференцій. Передусім зауважимо, що таке переведення вимагає звільнення з одного підприємства на підставі п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП й укладення трудового договору на іншому. Своєю чергою:

— трудовий договір на новому місці роботи укладають уже наступного робочого дня після звільнення, якщо не була обумовлена інша дата (п. 6 постанови Пленуму «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9);

— працівникові не може бути відмовлено в укладенні трудового договору на новому місці роботи (ч. 5 ст. 24 КЗпП);

— випробувальний термін для переведеного працівника не встановлюють;

— за бажанням переведеного працівника не використану за попереднім місцем роботи щорічну основну відпустку й не одержану за неї грошову компенсацію, щорічну відпустку повної тривалості надають до настання 6-місячного строку безперервної роботи після переведення (ст. 81 КЗпП). У такому разі грошову компенсацію за невикористану відпустку перераховують на нове місце роботи;

— якщо переведений працівник не використав щорічні основну та додаткові відпустки й не одержав за них грошову компенсацію, до стажу роботи, що надає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховують час, за який він не використав цих відпусток за попереднім місцем роботи (ст. 81 КЗпП).