Підприємство придбало новий автомобіль Peugeot 301. Для автомобіля такої моделі норми витрат палива й мастильних матеріалів наказом Мінтрансу від 10.02.1998 р. № 43 (далі — Наказ № 43) не встановлено. За якими нормами в такому випадку списувати пальне?

ВІДПОВІДЬ: Для нових моделей автомобілів норми витрат палива розроблює ДержавтотрансНДІпроект за заявками заводів-виробників або підприємств — власників автомобілів на договірних засадах.

Якщо новий автомобіль не має істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняється від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасову лінійну норму витрати палива встановлюють у тому самому розмірі, що й для базової моделі (пп. 2.1.1 Наказу № 43).

Нагадаємо

Істотними вважають відмінності в моделі (модифікації) двигуна, його основних систем й елементів трансмісії (пп. 2.1.2 Наказу № 43).

Якщо ж автомобіль не має істотних конструктивних відмінностей, але відрізняється від базової моделі спорядженою масою (установлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання тощо) і не є серійним, тимчасову лінійну норму витрат палива встановлюють у тому самому розмірі, що й для базової моделі, але різницю у споживанні палива враховується шляхом застосування норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·• км) (пп. 2.1.2 Наказу № 43).

Своєю чергою, норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·• км) залежать від виду палива та дорівнюють нормам на виконання транспортної роботи Hw і використовуються так само, як і норми на виконання транспортної роботи (п. 1.4 Наказу № 43).

Окрім того, Наказом № 43 передбачено, як визначити норми витрат палива, якщо на автомобіль установлено спеціальне обладнання (пп. 2.1.3 Наказу № 43). А також для газобалонних і газодизельних модифікацій автомобілів й автомобілів, що використовують інші види альтернативного чи сумішевого палива (зокрема паливо, що містить компоненти з відновлюваних джерел енергії, — біопаливо), які не ввійшли до Наказу № 43 (пп. 2.1.4 Наказу № 43).

Оскільки автомобіль Peugeot 301 усе ж має істотні конструктивні відмінності від інших моделей, і норма витрат палива для такої моделі авто не включена до Наказу № 43, то під час визначення норм витрат палива варто керуватися пп. 2.1.5 Наказу № 43.

Зокрема, згідно із цією нормою для нових моделей (модифікацій) автомобілів й автомобілів оригінальної конструкції, яких у Наказі № 43 немає, обладнання, що встановлюють на колісних транспортних засобах, технологічних машин і механізмів, автомобілів, під час виконання спеціальної роботи або здійснення перевезень у специфічних умовах експлуатації, виконання технологічних операцій установлюють тимчасові та тимчасові індивідуальні, базові, базові лінійні й диференційовані норми витрат палива з уточненням, за потреби, коефіцієнтів їх коригування. Їх розробляє головний інститут Міністерства інфраструктури України (далі — Міністерство) ДержавтотрансНДІпроектом за заявками заводів-виробників чи підприємств — власників автомобілів на договірних засадах.

Тобто для отримання таких норм потрібно звернутися до ДержавтотрансНДІпроекту з відповідною заявкою. Форма такої заявки на розроблення наведена в додатку Д до Наказу № 43.

Розроблені ДержавтотрансНДІпроектом тимчасові лінійні норми діють лише для підприємства (суб’єкта господарювання), яке замовило їх розроблення, і не поширюються на транспортні засоби інших підприємств, організацій (суб’єктів господарювання), у т.ч. суб’єктів господарювання, які входять до складу однієї установи, відомства тощо (абз. 2 пп. 2.1.5 Наказу № 43).

Зверніть увагу!

Тимчасові індивідуальні норми розроблює ДержавтотрансНДІпроект на рік (період апробації). Відлік розпочинається з дати підпису підприємством — замовником розроблених норм.

По закінченню встановленого періоду апробації підприємство-замовник подає розробникові за визначеною ДП «ДержавтотрансНДІпроект» формою дані щодо апробації з наведенням експлуатаційних умов. Після цього строк дії тимчасової індивідуальної норми подовжують. Своєю чергою, установлюють наступний період апробації з можливим її коригуванням (якщо є дані щодо апробації тимчасових індивідуальних норм у різноманітних природно-кліматичних, дорожніх й інших умовах різних суб’єктів господарювання та необхідність такого коригування).

Тимчасові індивідуальні норми втрачають чинність у разі затвердження Мінінфраструктури за поданням ДП «ДержавтотрансНДІпроект» тимчасових загальних норм і постійних загальних норм. Тимчасові норми розроблюють за заявками заводів-виробників із проведенням повного комплексу випробовувань обґрунтованої кількості зразків техніки та відповідних досліджень. А постійні норми встановлюють за позитивними результатами широкомасштабної апробації в різних регіонах країни та в умовах експлуатації різних підприємств раніше розроблених тимчасових норм або тимчасових індивідуальних норм (абз. 4 пп. 2.1.5 Наказу № 43).

Наостанок зауважимо: як ми зазначали у статті «За якими нормами потрібно списувати паливо», Наказ № 43 є актом нормативно-технічного характеру та згідно з пп. «е» п. 5 Положення № 731 державній реєстрації в Мін’юсті не підлягає, тож, він чинний і без такої. Про це безпосередньо викладено в листі Міністерства юстиції України від 28.02.2014 р. № 1112-0-4-14/10.1 та підтверджується Мінінфраструктури в листах від 17.02.2014 р. № 1545/25/10-14, від 13.03.2014 р. № 2534/25/10-14. Проте на практиці деякі підприємства затверджують власні норми витрат палива. До того ж суд не квапиться визнавати такі дії протиправними, оскільки Наказ № 43 не є нормативно-правовим актом та не підлягає застосуванню (див. рішення Другого апеляційного адміністративного суду від 28.05.2019 р. у справі № 520/10111/18, постанову ВС від 17.04.2018 р. у справі № 826/2032/16).

Отже, якщо Наказом № 43 для нової моделі авто, придбаного підприємством, не встановлені норми, бажано звернутися до ДП «ДержавтотрансНДІпроект» для розроблення тимчасових індивідуальних. Тому що самостійно розроблені норми на підприємстві навряд чи слугуватимуть аргументом для податківців під час визначення розміру списаного палива в податкових витратах, але таку позицію цілком можна відстояти у судовому процесі.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»