Чи може підприємство встановлювати працівникам гарантії, менші ніж передбачено Урядом для бюджетних установ, зокрема встановлювати добові в меншому розмірі?
Відповідь: Госпрозрахункові підприємства не зобов’язані дотримуватися розмірів добових, передбачених Постановою КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98 (далі — Постанова № 98).
Цей документ розроблений на виконання абз. 6 пп. 140.1.7 Податкового кодексу України (далі —ПКУ). Згаданою постановою затверджено суми витрат на відрядження виключно длядержавних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами й організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
Тож Постановою № 98 повинні керуватися лише ті підприємства, що отримують бюджетні кошти, за рахунок яких направляють працівників у відрядження. На решту підприємств положення Постанови № 98 не поширюється. Для таких підприємств не визначено ні максимального, ні мінімального розміру добових.