На яку дату й за яким документом ми вправі показати податковий кредит за послугами зв’язку (за податковою накладною, складеною останнім днем місяця, чи за рахунком, датованим 1-м числом наступного місяця)?

ВІДПОВІДЬ: Документом, що надає платникові ПДВ право на податковий кредит, є рахунок за послуги зв’язку, датований 1-м числом місяця. Пояснімо.

Насамперед зазначимо, що підставою для нарахування сум ПДВ, які належать до податкового кредиту, для покупця товарів/послуг є:

При цьому відповідно до п. 198.2 ПКУ датою виникнення права платника на віднесення до податкового кредиту сум ПДВ є дата першої з подій, що сталася раніше, а саме:

  • дата списання коштів із банківського рахунка платника на оплату послуг;
  • дата отримання послуг, що підтверджено податковою накладною.

Своєю чергою, податкова накладна виписується постачальником у день виникнення податкових зобов’язань, котрі також формуються за принципом першої події (п.п. 187.1 та 201.4 ПКУ):

  • дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника чи дата оприбуткування коштів у касі, у разі якщо постачання послуг здійснюється за готівку,
  • чи дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Отже, якщо постачальник — оператор телекомунікаційних послуг оформлює рахунок за такі послуги, що одночасно є й актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), 1-м числом місяця, наступного за місяцем надання таких послуг, то на цю ж дату він повинен скласти також податкову накладну.

Якщо ж податкова накладна буде виписана останнім днем місяця, а документ, що засвідчує факт постачання послуг, — 1-м числом наступного місяця, то споживач таких послуг не зможе скористатися правом на податковий кредит за цією податковою накладною. Адже вона складена з порушенням порядку виписки податкової накладної — не на дату виникнення податкових зобов’язань.

Як уже мовилося, нормами ПКУ для споживача — платника ПДВ послуг зв’язку передбачено можливість скористатися правом на податковий кредит без отримання податкової накладної на підставі виставленого йому рахунка за послуги зв’язку. При цьому такий рахунок має містити загальну суму платежу, суму ПДВ і податковий номер продавця (п. 201.11 ПКУ).

Крім цього, виставлений постачальником рахунок за послуги зв’язку має бути підписаний особисто без використання факсимільного відтворення підпису (див. Узагальнюючу податкову консультацію з питань застосування факсиміле при складанні первинних документів, документів бухгалтерської та податкової звітності, затверджену наказом ДПСУ від 22.11.2012 р. № 1047, а також ІПК ДФСУ від 15.06.2017 р. № 661/6/99-99-10-02-15/ІПК і листи ДФСУ від 11.02.2016 р. № 2895/6/99-95-42-01-15 та від 28.12.2015 р. № 27862/6/99-95-42-03-15).

Таким чином, якщо податкова накладна виписана з порушеннями, про що йшлося вище, споживач — платник ПДВ може підтвердити своє право на податковий кредит належним чином оформленим рахунком, датованим 1-м числом місяця, наступного за місяцем надання послуг зв’язку.

До того ж, оскільки такий рахунок оформлений 1-м числом, то й у декларації з ПДВ податковий кредит за цим документом засвітиться також у місяці, наступному за місяцем надання цих послуг.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»