Підприємство — платник єдиного податку (ТОВ) бажає виплатити своїм засновникам дивіденди за 1 квартал. Чи можна прийняти відповідне рішення про виплату дивідендів за підсумками одного кварталу?

ВІДПОВІДЬ: Законодавство не забороняє товариствам з обмеженою відповідальністю виплачувати дивіденди за один квартал, проте слід зважати на певні нюанси. Розгляньмо їх.

Порядок і строки виплати дивідендів установлюються законодавством й установчими документами чи іншими локальними актами підприємства.

Законодавство встановлює особливості виплати дивідендів для:

  • господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави (ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V, п. 1 постанови КМУ «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» від 01.03.2017 р. № 120);
  • акціонерних товариств (ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI);
  • товариств з обмеженою відповідальністю (ст.ст. 26 та 27 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (даліЗакон № 2275), який набрав чинності 17.06.2018).

У контексті нашої публікації ознайомимося з особливостями виплати дивідендів саме для ТОВ.

Згідно із ч. 3 ст. 26 Закону № 2275, ТОВ можуть виплачувати дивіденди за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.