Нині нікого не здивуєш виплатою заробітної плати працівникам на їх особисті банківські платіжні картки. Це зручно як для бухгалтерів підприємств, так і для працівників. Проте під час переходу на таку систему оплати праці в бухгалтерів виникають певні запитання. Тож у статті розповімо про оформлення виплати зарплати на картрахунки працівників

Передусім звертаємо увагу: наразі ми поговоримо про порядок виплати зарплати на власну картку працівника. Такий механізм використовують підприємства та підприємці з невеликою штатною чисельністю працівників, коли немає нагальної необхідності відкривати зарплатний проект. Тобто для виплати зарплати на картку не потрібно додатково укладати договір із банком, випускати спеціальні картки — зарплата працівнику надходитиме на його особисту картку.

Для перерахування працівнику заробітної плати на його особисту банківську платіжну картку бухгалтерії, окрім грошей, слід подати в банк необхідні документи. Звісно, необхідно попередньо отримати від працівників інформацію про номери їх розрахункових рахунків у банках, назви таких банків та їх МФО.

Бухгалтеру насамперед варто зробити платіжне доручення на перерахування коштів із рахунка підприємства на відповідний розподільчий рахунок банку (з якого проводитимуть виплату на карткові рахунки працівників).

Окрім того, треба пам’ятати про необхідність сплати податків і зборів (ПДФО, військового збору та ЄСВ) із сум заробітної плати, а отже, і на такі операції слід оформити платіжні доручення. Адже банки приймають документи для перерахування заробітної плати лише за умови подання платіжних доручень про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із заробітної плати або ж надання документів, що засвідчують попереднє перерахування таких податків (наприклад, коли заробітну плату несвоєчасно виплачують) (див. п. 3.9 і п. 3.10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, пп. 168.1.2 ПКУ).

Відповідно до п. 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міндоходів України від 09.09.2013 р. № 453 (даліПорядок № 453), банки приймають від підприємств платіжні доручення на перерахування коштів для виплати зарплати лише за умови одночасного подання платіжних доручень про перерахування коштів для сплати сум ЄСВ.

Суми перерахування ЄСВ у платіжних дорученнях повинні становити не менш як 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати. У разі якщо сума ЄСВ менша, ніж 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, банки мають отримати від підприємств іще й оригінал довідки-розрахунку (додаток 1 до Порядку № 453), погоджений із податківцями.

Важливо!

У нормі п. 2 Порядку № 453, редакція якого не змінювалась із 01.10.2013, ідеться про контроль 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати. Це пояснюється тим, що у 2013 році ставка ЄСВ становила від 36,76% до 49,7%. Наразі ж ставка ЄСВ — 22%, отже, банки повинні контролювати, щоб платники ЄСВ одночасно з виплатою зарплати перераховували ЄСВ у розмірі 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати. На цьому наголошують і фахівці ДФС, зокрема, у листах від 15.01.2016 р. № 526/5/99-99-17-03-01-16, № 1259/7/99-99-17-03-01-17:

«Оскільки на сьогодні змінюється частка сплаченого єдиного внеску, що підлягає контролю, просимо до приведення Порядку у відповідність до законодавства при прийнятті від платників єдиного внеску грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону № 2464 нараховується єдиний внесок, контролювати сплату єдиного внеску, яка має становити 1/5 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах, відповідно до додатка 1 до Порядку».

Детальніше про те, як банки контролюють сплату ЄСВ під час виплати зарплати, читайте в матеріалі «Контроль банками оплати ЄСВ при виплаті зарплати» газети № 145/2016.

Окрім згаданих вище платіжних доручень, у банк необхідно подати ще відомість (реєстр) розподілу заробітної плати й інших виплат у строки, що були встановлені в договорі на обслуговування виплати заробітної плати й інших виплат працівникам у безготівковій формі. На практиці таку відомість подають до банку або в день перерахування коштів, або за декілька днів перед цим (усе залежить від договору між банком і підприємством). Типової форми цього документа немає, але банки здебільшого розроблюють власну та пропонують клієнтам користуватися саме нею.

Тож, загалом схема документування виплати заробітної плати працівникам на їх картрахунки доволі проста. За допомогою платіжного доручення на виплату зарплати підприємство перераховує суму зарплати й інших виплат на транзитний рахунок банку. А от банк на підставі відомості (реєстру) розподілу заробітної плати розподіляє суму, що надійшла на розподільчий рахунок, по картрахунках працівників.

До того ж під час виплати заробітної плати не забувайте повідомити працівника про (ст. 110 КЗпП):

  • загальну суму заробітку з розшифровкою за видами виплат;
  • розміри та підстави відрахувань і утримань із зарплати;
  • суми заробітної плати, що належить до виплати.

Усю перелічену вище інформацію варто викласти в довідці, складеній у довільній формі, або ж надіслати працівнику на його електронну пошту (звісно, попередньо погодивши такий варіант із ним). Про це згадувало й Мінсоцполітики в листі від 20.10.2017 р. № 262/0/101-17.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»