Змінено облікову ставку НБУ: як рахувати умовні проценти за поворотною фіндопомогою

З 15 квітня 2014 року облікова ставка НБУ становить 9,5% річних1, до цього — 6,5%2. Розмір ставки — фігурант під час розрахунку умовних процентів за поворотною фінансовою допомогою. Як же їх розраховувати в разі зміни облікової ставки НБУ? Про це на числових прикладах розповімо в матеріалі

Облік умовних процентів

Як відомо, облік поворотної фіндопомоги платником податку на прибуток залежить від статусу її надавача. Таку залежність ми описали в матеріалі «Отримання поворотної фіндомоги: яку роль відіграє статус надавача» у № 94/2014.

Умовні проценти обчислюють, якщо поворотна фіндопомога отримана від платника податку на прибуток, що застосовує загальну ставку податку, і вона не повернена на кінець звітного періоду. Сама сума отриманої та поверненої фіндопомоги від платника податку на прибуток — непільговика не потрапляє ні до доходів, ні до витрат одержувача (пп.пп. 14.1.257, 135.5.5, 139.1.4 ПКУ). Лише умовні проценти збільшують дохід як безповоротна фіндопомога (пп. пп.14.1.257 та 135.5.4 ПКУ).

Виняток: якщо поворотну фіндопомогу надав платник податку на прибуток — засновник (учасник) із поверненням її не пізніше 365 днів із моменту отримання — умовні проценти не нараховують (ґрунтовно про це — у матеріалі «Поворотна фінансова допомога від засновника: податковий та бухгалтерський облік» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 95/2014).

Підкреслимо: умовні проценти нараховують саме на суму неповерненої на кінець звітного періоду поворотної фіндопомоги від платника податку на прибуток на загальній ставці (непільговика). Таким чином, якщо поворотна фіндопомога повернена до кінця звітного періоду, умовні проценти на неї не нараховують.

Із 2014 року фактично для усіх платників податку на прибуток діє річний звітний період, окрім тих, хто в силу п. 57.1 ПКУ перейшов на щоквартальне звітування з податку на прибуток (п. 152.9 ПКУ). Детальніше про це — у матеріалі «Хто подає декларацію з податку на прибуток щокварталу» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 72/2014.

Тому, наприклад, платники податку на прибуток, які мають звітний період — рік, під час отримання та повернення поворотної фіндопомоги в межах року не матимуть жодних податкових наслідків за такою операцією.

Розрахунок умовних процентів

Умовні проценти розраховують на суму поворотної фіндопомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, в розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання поворотної фіндопомоги (пп. 14.1.257 ПКУ).

Для розрахунку потрібні такі дані:

1) Сума поворотної фінансової допомоги, отримана від платника податку на прибуток, що застосовує загальну ставку податку на прибуток, яка залишилася неповерненою на кінець звітного періоду.

Як ми вже зазначали, для більшості платників з 2014 року кінець звітного періоду — це кінець року. Тому платники податку на прибуток із річним звітним періодом зважають на залишок неповерненої поворотної фіндопомоги саме на кінець року. Лише сільгоспвиробники, у яких звітний період із 1 липня поточного звітного року по 30 червня наступного звітного року, під час обліку поворотної фіндопомоги дивляться на суму фіндопомоги, неповернену на 30 червня. А ті, хто в силу норм п. 57.1 ПКУ перейшов на щоквартальне звітування, — орієнтуються на кінець кварталу.

2) Облікова ставка НБУ.

Її розмір із 15 квітня 2014 року становить 9,5% річних (див. постанову НБУ від 14.04.2014 р. № 212). Із 13.08.2013 р. до 15.04.2014 р. — 6,5%.

3) Кількість днів фактичного користування (уключаючи й день отримання) поворотною фіндопомогою, яку не віддали на кінець звітного періоду. Водночас, оскільки розмір облікової ставки змінювався, потрібно підрахувати окремо кількість днів, коли діяла одна облікова ставка, й окремо — інша.

Під час розрахунку можна скористатися такою формулою:

УП = ПФД × Σ (Сn : 100% : 3653 х Кn),

де:

УП — сума умовних процентів за відповідний звітний період (грн);

ПФД — сума поворотної фіндопомоги, неповерненої на кінець звітного періоду (грн);

Сn — облікова ставка НБУ, яка діяла в розрахунковому звітному періоді (%). Якщо впродовж звітного періоду її розмір змінювався — відповідно, беруть різні ставки за різні дні використання;

Кn — кількість календарних днів фактичного користування поворотною фіндопомогою в межах звітного періоду, коли діяла певна облікова ставка НБУ (дні).

Наведемо приклади розрахунку умовних процентів у ситуації, коли звітний період — рік і квартал.

Приклад 1

Звітний період — рік

ТОВ «Мармелад» отримало 8 квітня 2014 року від ТОВ «Зефір» — платника податку на прибуток за загальною ставкою поворотну фіндопомогу — 10000 грн строком на 2 роки. ТОВ «Мармелад» — платник податку на прибуток із базовим звітним періодом — рік.

Підприємство повернуло 2000 грн у травні 2014 року, решту 8000 грн, припустімо, на кінець 2014 року не повернено.

Уявімо, що облікова ставка НБУ після 15 квітня 2014 року до кінця 2014 року не змінювалася. Повернули залишок поворотної фіндопомоги у лютому 2015 року.

Обчислимо умовні проценти, які потраплять до доходу в 2014 році.

Неповернена сума фіндопомоги на кінець року (31.12.2014 р.) — 8000 грн.

Облікова ставка з 15.04.2014 р. — 9,5%, до цієї дати — 6,5%.

Кількість днів використання — 268, із них за дії:

  • облікової ставки 6,5% — 7 днів;
  • облікової ставки 9,5% — 261 день.

Підставляємо дані у формулу:

УП = 8000 грн х (6,5% : 100% : 365 днів х 7 днів + 9,5% : 100% : 365 днів х 261 день) = 553,42 грн.

До доходу за підсумками 2014 року потрапить 553, 42 грн умовних процентів.

У лютому 2015 року вся сума поворотної фіндопомоги повернена — залишку немає, тож умовні проценти за нею за цей період не розраховують.

Приклад 2

Звітний період — квартал

ТОВ «Калина» 10 квітня 2014 року отримало 70000 поворотної фіндопомоги від платника податку на прибуток за загальною ставкою.

Водночас ТОВ «Калина» — платник авансових внесків, який у І кварталі 2014 року спрацювало зі збитком та скористалося правом п. 57.1 ПКУ — подало декларацію за І квартал 2014 року й далі звітує щокварталу.

15 червня 2014 року повернуло 10000 грн поворотної фіндопомоги. На кінець півріччя (30.06.2014 р.) неповерненими залишилося 60000 грн.

Уявімо, що облікова ставка НБУ після 15 квітня 2014 року вже не змінювалася. Повернули 20000 грн поворотної фіндопомоги в липні 2014 року. Решту суми повернули в січні 2015 року.

1) Розрахуємо умовні проценти, які потраплять до доходу у звітному періоді — півріччя 2014 року.

Неповернена сума фіндопомоги на кінець піврічного звітного періоду (30.06.2014 р.) — 60000 грн.

Облікова ставка з 15.04.2014 р. — 9,5%, до цієї дати — 6,5%.

Кількість днів використання — 82 дні, з них за дії:

  • облікової ставки 6,5% — 5 днів;
  • облікової ставки 9,5% — 77 днів.

Підставляємо дані у формулу:

УП = 60000 грн х (6,5% : 100% : 365 днів х 5 днів + 9,5% : 100% : 365 днів х 77 днів) = 1255,89 грн.

У декларації за півріччя 2014 року до доходу потраплять умовні проценти за поворотною фіндопомогою в сумі 1255,89 грн.

2) Обчислимо умовні проценти, які потраплять до доходу у звітному періоді — три квартали 2014 року.

Неповернена сума фіндопомоги на кінець трьохквартального звітного періоду (30.09.2014 р.) — 40000 грн.

Оскільки умовні проценти, відображені за результатами півріччя залишаються у тій же сумі, а декларація заповнюється наростаючим підсумком, зручніше обчислювати такі проценти щокварталу та приплюсовувати результати.

Так, кількість днів використання поворотною фіндопомогою у третьому кварталі — 92 дні. Облікова ставка впродовж цього періоду — 9,5%.

Підставляємо дані у формулу:

УПІІІ кв. = 40000 грн х 9,5% : 100% : 365 днів х 92 дні = 957,81 грн.

Тож разом у декларації за три квартали 2014 року значитиметься в доході сума умовних процентів за поворотною фіндопомогою 2213,70 грн (1255,89 грн за півріччя + 957,81 грн за третій квартал).

3) Обчислимо умовні проценти, які потраплять до доходу за підсумками 2014 року.

Неповернена сума фіндопомоги на кінець року (31.12.2014 р.) — 40000 грн.

Оскільки умовні проценти, відображені за результатами трьох кварталів, залишаються у тій же сумі, а декларація заповнюється наростаючим підсумком, зручніше обчислювати такі проценти щокварталу та приплюсовувати результати.

Так, кількість днів використання поворотної фіндопомоги в четвертому кварталі — 92 дні. Облікова ставка впродовж цього періоду — 9,5%.

Підставляємо дані у формулу:

УПІV кв. = 40000 грн х 9,5% : 100% : 365 днів х 92 дні = 957,81 грн.

Тож разом у декларації за 2014 рік значитиметься у доході сума умовних процентів за поворотною фіндопомогою 3171,51 грн (1255,89 грн за півріччя + 957,81 грн за третій квартал + 957,81 грн за четвертий квартал).

Відображення в декларації

Сума умовних процентів збільшує інший дохід підприємства. Її відображають у рядку 03.10.1 «умовно нараховані проценти на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилась неповернутою на кінець звітного (податкового) періоду» додатка ІД до декларації з податку на прибуток, форму якої затверджено наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872.

Галина МОРОЗОВСЬКА,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Постанова НБУ від 14.04.2014 р. № 212.

2 Постанова НБУ від 09.08.2013 р. № 315.

3366 днів — якщо рік високосний.