Як відомо, підставою будь-якої відповідальності є порушення особою норм законодавства. Не є винятком із цього правила і податкові правопорушення1.