Госпрозрахункові підприємства та бюджетні установи під час проведення інвентаризації керуються Положенням про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженим наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (даліПоложення № 879).

Тож розгляньмо, як створюють інвентаризаційну та робочі комісії, як правильно організувати процедуру інвентаризації, яких правил варто дотримуватися під час інвентаризації та як оформлюють результати інвентаризації.

Створення та склад інвентаризаційної комісії

Перелік осіб, яких керівник може включити до складу інвентаризаційної комісії, визначено п. 1 р. ІІ Положення № 879. Так, інвентаризаційна комісія створюється із представників апарату управління підприємства, бухгалтерської служби (представників аудиторської фірми, централізованої бухгалтерії, підприємців-фізосіб, які ведуть бухоблік на підприємстві на договірних засадах) і досвідчених працівників підприємства (інженерів, технологів, механіків, виконавців робіт, товарознавців, економістів, бухгалтерів).

Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства. Як бачимо, тепер немає вимоги обов’язково включати головного бухгалтера до складу інвентаризаційної комісії.

Також до складу інвентаризаційної комісії можна включати членів ревізійної комісії господарського товариства. А ось представників структурного підрозділу внутрішнього аудиту починаючи з 30.10.2015 не включають до складу інвентаризаційної комісії.

У випадку коли бухгалтерський облік веде безпосередньо керівник, він же самостійно очолює інвентаризаційну комісію (абз. 2 п. 1 р. ІІ Положення № 879).

Зверніть увагу

Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії (робочої інвентаризаційної комісії) та в присутності матеріально відповідальної особи. Проте матеріально відповідальних осіб не включають до складу робочої інвентаризаційної комісії, яка перевіряє активи, що перебувають у таких осіб на відповідальному зберіганні (абз. 5 п. 1, абз. 2 п. 2.4 р. ІІ Положення № 879).

Бюджетні установи до складу інвентаризаційних комісій (робочих інвентаризаційних комісій) можуть включати представників централізованої бухгалтерії, яка їх обслуговує.

Робочі інвентаризаційні комісії: організація роботи

На підприємствах, де через великий обсяг об’єктів інвентаризації не може бути здійснено інвентаризацію однією комісією, утворюють інвентаризаційні комісії та робочі інвентаризаційні комісії.

Голову та склад робочих інвентаризаційних комісій для проведення інвентаризації безпосередньо в місцях зберігання матцінностей та виробництва затверджує розпорядчим документом керівник підприємства (установи). До складу робочих інвентаризаційних комісій включають представників апарату управління, бухгалтерської служби, досвідчених працівників підприємства (установи), які знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік.