Як оподатковувати подарунки до свята

Керівництво підприємства вирішило до свята Дня бухгалтера зробити подарунки працівникам бухгалтерії: виплатити премію, вручити цінні подарунки та видати путівки в санаторій за рахунок підприємства. Який порядок оподаткування таких благ?

Матеріальне заохочення, як у грошовій, так і в натуральній формі, — поширений метод стимулювання праці працівників. Водночас важливо рішення про придбання та вручення подарунків оформити документально. Як правило, таке рішення оформляється наказом керівника. Обов’язковість надання подарунків до свят певним категоріям працівників також може бути зафіксована в колективному договорі. Від цього багато в чому залежатиме порядок їх оподаткування.

ПДФО

Подарунки. Для визначення порядку оподаткування подарунків слід керуватися пп. 165.1.39 ПКУ, яким установлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість подарунків у розмірі, що не перевищує 50% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі. У 2013 р. цей вільний від ПДФО розмір становить 573,50 грн.

Зверніть увагу!

Звільняються від обкладення ПДФО за пп. 165.1.39 ПКУ тільки негрошові виплати.

Сума перевищення встановленої межі обкладається ПДФО на підставі пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ як додаткове благо. Вартість подарунків, у свою чергу, обчислюється за правилами визначення звичайної ціни.

Крім того, оскільки в цьому випадку дохід надається в негрошовій формі, сума ПДФО розраховується за правилами, визначеними п. 164.5 ПКУ — із застосуванням «натурального» коефіцієнта. Тобто для визначення бази оподаткування вартість доходу, що перевищує суму, визначену пп. 165.1.39 ПКУ, множиться на коефіцієнт, розрахований за формулою:

К = 100: (100 – Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, установлена для таких доходів на момент їх нарахування.

У Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженому наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020 (далі — форма № 1ДФ), неоподатковувана вартість подарунків, придбаних за рахунок коштів підприємства, зазначається з ознакою доходу «160». Якщо вартість подарунків перевищує 50% мінімальної зарплати, установленої на 1 січня, сума перевищення відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126».

Путівки1..Надання путівки відповідно до умов колективного (трудового) договору розглядається як виплата зарплати в натуральній формі. Вона обкладається ПДФО в загальновстановленому порядку за ставками 15%/17% із застосуванням натурального коефіцієнта та зменшенням бази оподаткування на суму утриманого ЄСВ.

У цьому випадку у формі № 1ДФ вартість путівки, сплачена за рахунок коштів роботодавця, відображається з ознакою доходу «101».

Разом із тим вартість путівки, яка видається за рахунок коштів підприємства в разі якщо це не передбачено колективним (трудовим) договором, є для працівника додатковим благом, оскільки надання такої путівки не пов’язано з виконанням обов’язків трудового найму (пп. 14.1.47 ПКУ). Отже, вона також обкладається ПДФО за ставками 15%/17%, але водночас базу ПДФО не зменшують на суму ЄСВ, й у формі № 1ДФ вартість путівки відображають з ознакою доходу «126».

Премії до свята. Такі виплати є разовим заохоченням, не пов’язаним із конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі). Вони належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат (пп. 2.3.2 Інструкції № 5). Отже, така премія обкладається в такому ж порядку, як і зарплата, за ставками 15%/17%, і відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101».

Нагадаємо

Під час надання доходу в негрошовій формі (й у випадку з цінними подарунками, і з безкоштовними путівками), ПДФО сплачують протягом банківського дня, наступного за днем надання доходу. Той же термін діє в разі виплати премії з каси підприємства (пп. 168.1.4 ПКУ).

ЄСВ

Базою для нарахування ЄСВ є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т.ч. в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

Склад виплат, які входять до фонду оплати праці, визначено Інструкцією № 5.

Подарунки. Перелік виплат, які включаються до фонду оплати праці (у т.ч. в натуральній формі) згідно з Інструкцією № 5, подарунків працівникам не містить. Однак у листі від 26.07.2011 р. № 15280/03-20, відповідаючи на запитання про нарахування ЄСВ на вартість подарунка, ПФУ посилається на пп. 2.3.3 Інструкції № 5, на підставі якого включається до фонду оплати праці (отже, є базою для нарахування й утримання ЄСВ) матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників. До заохочувальних виплат фонду оплати праці також відносяться одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці, наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат — як у грошовій, так і в натуральній формі (пп. 2.3.2 Інструкції № 5).

Як бачимо, питання про включення вартості подарунків до фонду оплати праці є спірним. Проте, на думку автора, у нашому випадку вартість подарунків слід включати до бази для нарахування ЄСВ на підставі пп. 2.3.2 Інструкції № 5, тому що одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі) належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Путівки. Вартість путівок (або суми компенсацій, видані замість путівок) за рахунок коштів підприємства належить до інших заохочувальних і компенсаційних виплат фонду оплати праці на підставі п. 2.3.4 Інструкції № 5. Отже, вона є базою для нарахування й утримання ЄСВ.

Премії. Як ми вже відзначали вище, їх суму включають до фонду оплати праці (пп. 2.3.2 Інструкції № 5), тому з них сплачують ЄСВ у загальному порядку у складі зарплати.

У Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2, вартість подарунків (у вигляді цінних речей, путівок і премій) відображають у складі зарплати того місяця, у якому такий подарунок був наданий.

Сплату ЄСВ проводять:

  • у частині нарахувань — у день надання подарунка в натуральній формі, путівки чи одночасно з отриманням коштів на виплату премії (пп. 4.3.7 Інструкції № 21-5);
  • у частині утримань — не пізніше 20 числа, наступного за звітним місяцем, у якому нараховано дохід у вигляді подарунка (пп. 4.3.6 Інструкції № 21-5).

Податок на прибуток

До складу витрат платника податку включають витрати на оплату праці працівників: нараховані витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг; витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг за договорами цивільно-правового характеру; будь-яку іншу оплату в грошовій або натуральній формі, установлену за домовленістю сторін (крім сум матдопомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами р. IV ПКУ) — п. 142.1 ПКУ.

Якщо надання подарунків (цінних речей і путівок) передбачено в колективному (трудовому) договорі, їх вартість буде включатися до складу податкових витрат. У такому випадку до складу витрат буде включатися й нарахована на вартість подарунків сума ЄСВ (п. 143.1 ПКУ).

Водночас слід звернути увагу на вартість подарунків, необкладену ПДФО за пп. 165.1.39 ПКУ. У п. 142.1 ПКУ прямо не зазначено, що такі суми не можна включати до податкових витрат (як, наприклад, суми матдопомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами р. IV ПКУ). Отже, можна зробити висновок, що включати їх до витрат у складі зарплати можна. Водночас податківці навряд чи погодяться з такою позицією, оскільки в переважній більшості випадків вони дотримуються принципу: звільнені від оподаткування суми не включаються до складу податкових витрат.

Якщо вручення подарунків не пов’язане з трудовою функцією працівників, то згідно з пп. 14.1.202 ПКУ така операція буде прирівнюватися до безкоштовної передачі товарів, яка є продажем з точки зору ПКУ.

Якщо продаж товарів здійснюється пов’язаним особам, а також особам, які не є платниками податку на прибуток або сплачують податок за іншими ставками, ніж платники податку, то дохід від продажу товарів визначається відповідно до пп. 153.2.1 ПКУ в розмірі не нижче ніж звичайні ціни на такі товари.

Стосовно премій, то вони прямо прописані в п. 142.1 ПКУ, тому підприємство матиме право на їх уключення до складу податкових витрат.

ПДВ

Нагадаємо

Згідно з п. 198.3 ПКУ, до податкового кредиту включають суми ПДВ, нарахованого (сплаченого) у зв’язку з придбанням (виготовленням) товарів із метою їх використання в оподатковуваних операціях у господарській діяльності.

Отже, якщо подарунки (цінні речі та путівки) придбані відповідно до умов колективного (трудового) договору, підприємство матиме право на податковий кредит із ПДВ у загальному порядку за наявності податкової накладної. В іншому випадку ПК не буде. Під час передачі подарунків у будь-якому випадку нараховується податкове зобов’язання, виходячи з фактичної (договірної) вартості подарунків, але не нижче ніж звичайні ціни (п. 188.1 ПКУ). Слід звернути увагу, що звільняються від оподаткування операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів (пп. 197.1.6 ПКУ). Тому в разі надання путівок зазначеним особам, податкове зобов’язання з ПДВ не нараховується. Щоправда, у цьому випадку підприємство не має права й на податковий кредит (п. 198.4 ПКУ).

Олена ТКАЧЕНКО,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

Список використаних нормативно-правових актів:

ПКУ — Податковий кодекс України.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

 Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Інструкція № 21-5 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

1 Детальніше про облік таких путівок читайте в статті «Путівки за рахунок коштів підприємств», опублікованій у № 32(41) газети «Інтерактивна бухгалтерія» за 2013 р.