Чи відповідає новий головний бухгалтер за порушення та помилки, допущені попередником?

ВІДПОВІДЬ: Для того щоб надати відповідь на це запитання, з’ясуймо, що саме входить до кола обов’язків бухгалтера.

Обов’язки головного бухгалтера

Обов’язки головного бухгалтера чи особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, установлено у ч. 7 ст. 8, ч. 8 ст. 9 і ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік.

Отже, головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

  • забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені строки фінансової звітності;
  • разом із керівником підписує фінансову звітність, складену на основі даних бухгалтерського обліку підприємства;
  • несе відповідальність за несвоєчасне складання та недостовірність відображених даних у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку, що ним складені та підписані;
  • організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
  • бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
  • забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях й інших відокремлених підрозділах підприємства;
  • подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII, інформацію до Держфінмоніторингу.

Водночас обов’язки головного бухгалтера щодо оподаткування знаходимо серед норм ПКУ, зокрема, це:

  • ведення податкового обліку та формування податкової звітності — для цілей оподаткування саме на підставі бухобліку (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності тощо) платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат й інших показників, пов’язаних з оподаткуванням, і формувати показники податкової звітності (п. 44.1 ПКУ);
  • підписання разом із керівником податкових декларацій — серед обов’язкових реквізитів податкових декларацій передбачено підпис особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку й подання податкової декларації (п.п. 48.1, 48.3, пп. 48.5.1 ПКУ).

Передання справ новому головному бухгалтеру