З розвитком мережі Інтернет усе частіше зіштовхуються між собою дві протиборчі сили, два конституційних права особи: право на недоторканість особистих немайнових прав і право особи на свободу думки, слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань. У такій ситуації зростає й кількість звернень до судових органів із відповідними позовами.