Із 01.01.2015 р. кредитні спілки та підприємства, які провадять діяльність з управління активами, зобов’язані звітувати за МСФЗ.