Благодійна допомога неприбутковій організації: як відобразити в податковому обліку   

Наше підприємство — платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. Керівниц­тво вирішило подарувати місцевій адміністрації автомобіль.
Як така операція позначиться на податковому обліку підприємства?
Щось зміниться, якщо подарунок буде у грошовому еквіваленті?

ВІДПОВІДЬ: Подарунок у вигляді грошових коштів вплине лише на податкові наслідки з податку на прибуток, а подарунок у вигляді товарно-матеріальних цінностей зачепить і ПДВ.

Подарунок у вигляді грошових коштів

Податок на прибуток

Податкового доходу за таких  обставин визнавати не потрібно. Натомість підприємством понесені витрати, і хоча вони не пов’язані з господарською діяльністю, пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ дозволяє підприємству включати у податкові витрати суму перерахованих неприбутковим організаціям коштів у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку1 попереднього звітного року підприємства.

Такі витрати у податковому обліку належать до інших витрат, а тому включаються у податкову декларацію в періоді їх виникнення (пп. 138.5.3 ПКУ). У податковій звітності з податку на прибуток їх відображають у ряд. 06.4.1 додатка ІВ та ряд. 06.04 самої Декларації з податку на прибуток.

Документальним підтвердженням здійснених витрат буде первинний документ, що підтвердить надання коштів (виписка банку, квитанція про внесення готівки в касу банку, квитанція прибуткового касового ордеру), та копія Рішення про внесення установи (організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості (Додаток 2 до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій,  затверджений наказом Мінфіну від 24.01.2013 р. № 37).

Ініціатива щодо надання благодійної допомоги не обов’язково повинна бути від самої неприбуткової установи. Таке рішення може прийняти платник податку самостійно. Тож не потрібно чекати листа від місцевої адміністрації з проханням надати допомогу, тому що цей лист ніяк не впливає на податкові наслідки.

ПДВ

Дарування коштів не підпадає під поняття постачання товарів (пп. 14.1.191 Податкового кодексу України, далі — ПКУ) чи постачання послуг (пп. 14.1.185 ПКУ),тому така операція не являється об’єктом оподаткування (п. 185.1 ПКУ).

Підсумуємо

У обліку з податку на прибуток подарунок у вигляді грошових коштів потрапить до податкових витрат на підставі пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ у сумі наданих коштів, але не більше 4% оподатковуваного прибутку підприємства попереднього звітного року. У обліку ПДВ взагалі не буде жодних наслідків.

Подарунок у вигляді товарно-матеріальних цінностей

Податок на прибуток

Позиція податківців. На їхню думку, під час безоплатної передачі ТМЦ у підприємства виникає дохід від реалізації товарів, який  визначається за звичайною ціною. Проте водночас платник має право включити у витрати собівартість таких ТМЦ (Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення доходу та витрат за операціями з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), затверджена наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 581).

Однак як же тоді повинен спрацювати пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ, який дозволяє включати до складу податкових витрат вартість подарунків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року підприємства? Адже ця норма мовить не лише про кошти, але й про вартість товарів (робіт, послуг), наданих неприбутковим організаціям.

У підкатегорії 102.06.06 ЄБПЗ2 податківці розширили свою відповідь та додали, що крім собівартості подарованих ТМЦ у податкових витратах платник податку «…додатково може врахувати суму в розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року».

Варто зазначити, що узагальнююча консультація і роз’яснення в ЄБПЗ стосуються загального випадку, коли об’єктом дарунку є товари (роботи, послуги). У разі ж якщо підприємство даруватиме автомобіль, який був придбаний для використання у власній діяльності підприємства та введений в експлуатацію як об’єкт основних засобів, таку операцію (на думку податківців)  необхідно відобразити у податковому обліку відповідно до норм п. 146.13 ПКУ (підкатегорія 102.09.01 та 102.09.02 ЄБПЗ).

Тобто сума перевищення доходу від відчуження над балансовою (для невиробничих основних засобів – над первісною) вартістю основних засобів включається у доходи платника податку. Сума перевищення балансової/первісної вартості над доходом від відчуження включається у витрати платника податку.  

Водночас дохід від відчуження основних засобів визначається з урахуванням звичайних цін на такі об’єкти (п. 146.14 ПКУ).

Наша позиція. Ми вважаємо, що в результаті безоплатної передачі автомобіля  податковий дохід в принципі не виникає. Адже  для визнання доходу потрібно щоб підприємство отримало щось або здійснило нарахування доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах (пп. 14.1.56 ПКУ).  До того ж визначення поняття «доходи» виглядає як тавтологія: «доходи — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності…».  Тож для пошуку вичерпного тлумачення цього поняття звернімося до п. 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73: доходи — це  «…збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)».

У нашому ж випадку підприємство нічого не отримує і не нараховує (зокрема й у бухгалтерському обліку), надходження активів та зменшення зобов’язань не відбувається.

Окрім цього, відсутня будь-яка компенсація, яка є основою для визнання операційного доходу (п. 135.4 ПКУ).

Відповідно, підприємство не включає у податкові витрати собівартість автомобіля, що обліковувався на підприємстві як запаси. Адже передані ТМЦ не використовуються у господарській діяльності (п. 139.1, пп. 14.1.36 ПКУ). Однак підприємство має право на податкові витрати в порядку, передбаченому пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ, у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року підприємства.

Підтвердження нашої позиції ми знайшли і в судових рішеннях. Наприклад, Донецький окружний адміністративний суд у своїй постанові від 27.05.2013 р. у справі № 805/1807/13-а керувався визначенням доходу, що наведене у п. 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.1999 р. № 290. Таким чином, суд дійшов висновку, що «…при наданні безоплатної послуги обов’язок для суб’єкта господарювання по податковому зобов’язанню по прибутку виникає лише у випадку, коли така безоплатна послуга пов’язана з доходом (збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу)».

Хоча тут і йдеться про послуги, це не змінює принципу — від безкоштовного надання товарів (робіт, послуг) ні в бухгалтерському, ані в податковому обліку дохід не виникає.

Щодо дарування автомобіля який раніше обліковувався як основний засіб, то вважаємо, що п. 146.13 ПКУ тут НЕ спрацьовує. Адже зазначена норма регулює ситуацію, коли в результаті відчуження виникає дохід. У нашому ж випадку доходу не виникає взагалі, навіть у розмірі 0 грн його не буде. Тому застосовувати цю норму тут недоречно.

Підсумуємо!

Податківці наполягають, що безкоштовна передача товарів (робіт, послуг) неприбутковій організації тягне за собою виникнення доходу не нижче звичайної ціни (із відображенням у ряд. 02 Декларації з податку на прибуток) і податкових витрат у сумі собівартості товарів (ряд. 05.1 Декларації з податку на прибуток) та додатково у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (ряд. 06.4.1 додатка ІВ та ряд. 06.04 ІВ Декларації з податку на прибуток). У разі безкоштовної передачі основного засобу, на їх думку, податкові наслідки повинні розраховуватися в порядку п. 146.13 ПКУ: як різниця між сумою доходу (не нижче звичайної ціни) та балансовою вартістю основного засобу. Де позитивна різниця має потрапити до податкового доходу (ряд. 03.17 додатка ІД та ряд. 03 ІД Декларації з податку на прибуток), а від’ємна – до податкових витрат (ряд. 06.4.16 додатка ІВ та ряд. 06.04 ІВ Декларації з податку на прибуток).

Ми ж вважаємо, що ні дохід, ні витрати не виникають як при безкоштовній передачі товарів, так і при передачі основних засобів.

ПДВ

У разі якщо підприємство передаватиме неприбутковій установі автомобіль, потрібно нарахувати податкові зобов’язання, адже ця операція  не належить до переліку звільнених від оподаткування (ст. 197 ПКУ, підрозділ 2 р. ХХ ПКУ), чи тих, які не вважаються об’єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ).  Причому базу оподаткування потрібно визначати, керуючись їх договірною (контрактною) вартістю, але не нижче звичайних цін3 (п. 188.1 ПКУ).

Утім права на податковий кредит у підприємства не буде. Адже для включення вхідного ПДВ у податковий кредит потрібно, щоб ТМЦ використовувалися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника (п. 198.3 ПКУ).

Беззаперечно, переданий автомобіль використовується в оподатковуваних операціях, але не в господарській діяльності, оскільки такий подарунок не містить комерційної складової. Тобто він не сприятиме в отриманні підприємством доходу. А це головна мета господарської діяльності (пп. 14.1.36 ПКУ). Тому й права на податковий кредит не буде.

Тут варто зазначити ще про дві можливі ситуації:

1) придбаваючи автомобіль підприємство планувало в подальшому його продати, а тому включило вхідний ПДВ до складу податкового кредиту;

2) підприємство придбало автомобіль для власного використання, ввело його в експлуатацію як основний засіб та включило вхідний ПДВ до складу податкового кредиту.

В обох наведених випадках потрібно відкоригувати податковий кредит шляхом нарахування податкових зобов’язань4 (п. 198.5 ПКУ). Тільки для першого випадку сума податкових зобов’язань не повинна бути нижчою за вартість придбання
такого авто, а для другого — не нижче залишкової (балансової) вартості основного засобу. Залишкова вартість береться станом на початок звітного (податкового) періоду, у якому відбулася передача подарунку.

Отже, якщо вхідний ПДВ по подарованому автомобілю був включений до складу податкового кредиту, підприємство зобов’язане двічі нарахувати податкові зобов’язання:

  • перший раз — під час безкоштовної передачі авто;
  • другий раз — як компенсацію раніше відображеного податкового кредиту.

Як заповнити податкові накладні з безоплатної передачі товарів, ми описали у розділі «Податкова накладна на безоплатні постачання» матеріалу «Особливості складання податкових накладних у різних ситуаціях» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 18 (27) за 2013 рік, а складання податкових накладних під час умовного постачання описано у розділі «Податкова накладна на умовні постачання» цього ж матеріалу.

Георгій КЛЯШТОРНИЙ,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Рядок 07 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом Мінфіну України, від  28.09.2011 р. № 1213 (далі Декларація з податку на прибуток). Тож, якщо підприємство у попередньому звітному році задекларувало збиток, визнати витрати від надання благодійної допомоги не вийде.

2 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті Міндоходів — www.minrd.gov.ua/ebpz/.

3 Про звичайні ціни ми писали в газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 6 (15) за 2013 рік.

4 Тобто, окрім нарахування податкових зобов’язань за операцією постачання, доведеться ще й нарахувати податкові зобов’язання через використання товарів, за якими був відображений податковий кредит, не в госпдіяльності.