Сучасному бухгалтеру, а тим паче аудитору, у своїй діяльності доводиться стикатися із ситуаціями, коли в облікових регістрах підприємства немає навіть натяку на існування необоротного активу, а витрати на його використання або утримання досить часто наявні...