Чи підлягає оплаті листок непрацездатності з кодом захворювання «5» — невиробнича травма —за відсутності акта розслідування нещасного випадку? Чи є акт розслідування нещасного випадку, не пов’язаного з ви-робничою травмою, обов’язковим?