Сільськогосподарське підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку. У лютому 2015 року воно продає частину своїх основних засобів за вартістю, яка завідомо перевищуватиме 25% неосновної діяльності за рік. Коли та як підприємство має перейти на загальну систему оподаткування?