Консультують фахівці Пенсійного фонду України

Особливості призначення пенсії, її розміру та підвищень

Ми продовжуємо нашу постійну рубрику, у якій читачі можуть отримати відповіді на запитання щодо пенсійного забезпечення. До вашої уваги — чергова порція цікавих відповідей на актуальні запитання

Жінка народилася 19.12.1956 р., а із заявою про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду за місцем проживання звернулася 19.11.2012 р. (коли їй виповнилося 55 років 11 місяців). Із якого часу мали призначити пенсію та чи повинні до пенсії встановити доплату за те, що жінка вийшла на пенсію пізніше? Чи має вона право на підвищення розміру пенсії за відстрочення часу призначення пенсії?

ВІДПОВІДЬ: Згідно зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування, пенсійний вік для жінок, які народилися в період із 01.10.1956 р. по 31.03.1957 р., — 55 років 6 місяців.

Відповідно до ст. 45 цього Закону, пенсія призначається з дня звернення за її призначенням. Однак, у разі якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців із дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

В описаному випадку жінка звернулася за призначенням пенсії через 5 місяців після досягнення нею пенсійного віку (55 років 6 місяців виповнилося 19.06.2012 р.). Тому їй пенсію мають призначити з дня звернення, тобто з 19.11.2012 р.

Водночас згідно із ч. 3 ст. 29 Закону про пенсійне страхування, за шість місяців більш пізнього виходу на пенсію до пенсії встановлено підвищення в розмірі 2,5% від розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 цього Закону.

Проте право на підвищення розміру пенсії за відстрочення часу призначення пенсії в описаному випадку відсутнє. Оскільки це підвищення за ч. 1 ст. 29 Закону (на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців або на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців) установлюється особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, передбаченого абз. 1 ч. 1 ст. 26 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків і жінок — 60 років), виявила бажання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Тобто на сьогодні таке підвищення в разі призначення пенсії встановлюється тільки чоловікам (за відстрочення часу призначення пенсії та роботи після досягнення пенсійного віку — 60 років).

Водночас підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу, набутого після досягнення пенсійного віку, не здійснюється.

Я — учасник війни. Чому з 1 січня 2013 року до пенсії мені не донараховано 134 грн, адже це розмір підвищення для учасників війни?

ВІДПОВІДЬ: Так, дійсно з 1 січня поточного року розмір підвищення, що встановлюється до пенсій учасникам війни, становить 134,10 грн. Цей показник визначають за ч. 4 ст. 14 Закону про статус ветеранів війни та Постановою № 327 і він дорівнює 15% прожиткового мінімуму, установленого законом для осіб, які втратили працездатність, тобто 134,10 грн (894 грн х 15%).

Учасникам війни, нагородженим орденами та медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю й бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії підвищуються на 20% зазначеного прожиткового мінімуму — 178,80 грн (894 грн х 20%).

До вашої пенсії підвищення як учаснику війни було встановлено з 1996 року. Із січня 2007 року розмір підвищення встановлювався в розмірі 10% прожиткового мінімуму, прописаного законом для осіб, які втратили працездатність. Щоразу після зміни прожиткового мінімуму перераховувався розмір підвищення.

Постановою № 327 було встановлено доплату до підвищення до пенсії учасникам війни відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону про статус ветеранів війни для того, щоб розмір зазначеного підвищення становив:

  • особам, нагородженим орденами та медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю й бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, — 20% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність;
  • іншим учасникам війни — 15% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

Отже, станом на грудень 2012 року розмір підвищення до вашої пенсії становив 132,60 грн (884 грн х 15%). Із січня поточного року прожитковий мінімум, встановлений законом для осіб, які втратили працездатність, дорівнює 894 грн. Отже, замість 132,60 грн підвищення до пенсії тепер становить 134,10 грн.

Саме в такому розмірі з січня поточного року виплачується підвищення до пенсії.

Чи є обмеження для розміру заробітної плати та пенсії?

ВІДПОВІДЬ: Згідно зі ст. 41 Закону про пенсійне страхування, до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються:

  • суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом (після 01.01.2004 р.), із яких за цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в межах встановленої законодавством максимальної величини зарплати (доходу), із якої сплачуються страхові внески, а після набрання чинності Законом про ЄСВ — максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, визначеної відповідно до цього Закону;
  • суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою до набрання чинності Законом про пенсійне страхування, у межах сум, на які відповідно до законодавства, що діяло раніше (до 01.01.2004 р.), нараховувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру зарплати (доходу), із якої сплачувалися зазначені внески (збір), — у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до зарплати, із якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону про пенсійне забезпечення, і які не перевищують 5,6 розміру середньої зарплати в Україні на день отримання зазначених сум.

Для осіб, які у період до запровадження обмеження максимального розміру зарплати (доходу), із якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, отримували зарплату (дохід) за результатами роботи, термін виконання якої перевищував календарний місяць, до зарплати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися і в заробітну плату, із якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону про пенсійне забезпечення, і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні, у розрахунку на кожен місяць виконання роботи.

Перелік таких осіб, а також порядок визначення для них зарплати (доходу) для обчислення пенсії встановлено постановою КМУ від 20.04.2005 р. № 306.

Із 01.01.2013 р. максимальна величина бази нарахування єдиного внеску (максимальна сума доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок) дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, тобто 19499 грн (1147 грн х 17).

Відповідно до ч. 3 ст. 27 Закону про пенсійне страхування, установлено, що максимальний розмір пенсії (із урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, окрім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Із 01.01.2013 р. максимальний розмір пенсії становить 8940 грн (894 грн х 10).

Галина МАСТЮГІНА,

начальник відділу з питань призначення пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України

Список використаних нормативно-правових актів:

Закон про пенсійне страхування — Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон про статус ветеранів війни — Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від
22.10.1993 р. № 3551-XII.

Закон про пенсійне забезпечення — Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Постанова № 327 постанова КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту населення» від 23.04.2012 р. № 327