Консультують спеціалісти Пенсійного фонду України

Подарунки, путівки, винагороди, матдопомога: чи нараховувати ЄСВ

Досить часто виникають запитання стосовно нарахування ЄСВ на  вартість дарунків, винагород, що виплачуються за підсумками року, різних видів матеріальних допомог, путівок, наданих за рахунок підприємства. Ми маємо можливість отримати відповіді на ці запитання безпосередньо від представників Пенсійного фонду України.

Чи нараховувати єдиний внесок на суму вартості подарунків, наданих працівникам до пам’ятних дат, зокрема, ювілеїв?

ВІДПОВІДЬ: Згідно із ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ, єдиний внесок для роботодавців та найманих працівників нараховується на суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, і на суми винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до пп. 4.3.5 Інструкції № 21-5, установлено, що визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати й інших заохочувальних і компенсаційних виплат, під час нарахування єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики зарплати.

Одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних і пам’ятних дат як у грошовій, так і натуральній формі), згідно з пп. 2.3.2 Інструкції зі статистики зарплати входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Таким чином, вартість подарунків працівникам із нагоди ювілею є базою для нарахування й утримання єдиного внеску.

Чи нараховується єдиний внесок на вартість путівок, виданих працівникам на відпочинок за рахунок коштів підприємств?

ВІДПОВІДЬ: Базою для нарахування єдиного внеску для роботодавців і найманих працівників відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ є суми нарахованої зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Згідно з пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати, вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок, за рахунок коштів підприємств, відносяться до фонду оплати праці в складі інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Отже, вартість путівки, яка надається підприємством працівнику, є базою для й нарахування утримання єдиного внеску.

Який порядок нарахування єдиного внеску на суми винагороди за підсумками роботи за 2012 рік, нарахованої та виплаченої у 2013 році працівнику, звільненому в листопаді 2012 року? Як нараховані суми відображаються у звітності?

ВІДПОВІДЬ: Базою для нарахування єдиного внеску для роботодавців і найманих працівників відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ є суми нарахованої зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці.

Згідно із ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ, для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано зарплату (дохід) за відпрацьований час, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення зарплати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Отже, якщо винагорода за підсумками роботи за 2012 рік нараховується та виплачується працівнику, звільненому в листопаді 2012 року, для нарахування єдиного внеску її загальну суму необхідно розділити на 11 місяців. І за кожний з 11 місяців нарахувати й утримати ЄСВ.

Питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2011 року регулює Порядок № 22-2.

У разі якщо базою нарахування єдиного внеску є суми, визначені ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ, у таблиці 6 додатка 4 до Порядку під час відображення цих сум заповнюється реквізит 10 «Тип нарахувань» зі значенням «1». Водночас у цьому випадку обов’язково повинен бути заповнений і реквізит 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» зазначеної вище таблиці.

Чи може підприємство застосовувати розмір єдиного внеску 8,41 % для працюючого інваліда з моменту встановлення йому групи інвалідності, якщо копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії надана такою особою лише через три місяці?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ, єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, установлюється в розмірі 8,41% бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів, визначеної п. 1 ч. 1 ст. 7 цього Закону.

Підставою для застосування цього розміру єдиного внеску є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності (абз. 2 п. 3.13 Інструкції № 21-5).

Отже, нарахування роботодавцем страхових внесків у розмірі 8,41% на зарплату зазначеного інваліда здійснюється з моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання підприємством завіреної копії зазначеної вище довідки.

Чи нараховується єдиний внесок на суми матеріальної допомоги, наданої підприємством матерям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, згідно з колективним договором?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ, базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ й організацій, інших юридичних осіб, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), є суми нарахованої зарплати за видами виплат, які включають основну та додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. в натуральній формі, визначені відповідно до Закону про оплату праці.

Відповідно до п. 1 розділу І Переліку № 1170, соціальні допомоги та виплати, установлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім’ям із неповнолітніми дітьми тощо), належать до виплат, які здійснюються у грошовій формі за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок.

Однак якщо жінці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, виділили матеріальну допомогу, що має систематичний характер, (надану всім або більшості працівників за пп. 2.3.3 Інструкції зі статистики зарплати), то її включають до бази для нарахування ЄСВ.

Людмила ПОЛЬОВИК,

заступник директора Департаменту —
начальник відділу методології забезпечення платежів
Департаменту надходжень доходів ПФУ

Список використаних нормативно-правових актів:

Закон про ЄСВЗакон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР.

Перелік № 1170Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Інструкція № 21-5 Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010  р. № 21-5.

Порядок № 22-2Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2.

Інструкція зі статистики зарплати Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5.