Директор хоче встановити собі високу зарплату: чи вправі він це зробити

Директор хоче призначити собі посадовий оклад у розмірі 30 тис. грн, в інших працівників він на рівні 3–4 тис. грн. Чи може директор встановити собі таку зарплату та на підставі яких документів?

ВІДПОВІДЬ: Законодавство не дозволяє директору самостійно вирішувати питання стосовно його оплати праці. Адже по суті директор підприємства є посадовою особою й одночасно найманим працівником, із яким укладено  договір (контракт), у котрому зокрема прописують і умови його матеріального забезпечення. Такий висновок випливає з листа Мін’юсту від 08.02.2012 р. № 10-0-3-12/8.1.

Трудове законодавство

Умови оплати праці та матеріального забезпечення визначають за угодою сторін у договорі (контракті), укладеному з директором.

У контракті можуть також визначатися умови підвищення чи зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період. Водночас розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами та колективним договором.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами (ч. 2 ст. 97 КЗпП). Формування схеми посадових окладів провадиться із розрахунку встановлених галузевою угодою чи колдоговором міжпосадових співвідношень посадових окладів (ч. 3 ст. 96 КЗпП). Саме на підставі такої схеми формують штатний розпис, у якому встановлюють посадовий оклад директору та іншим працівникам підприємства. Тому розрив майже в 10 разів між посадовими окладами директора та рядового працівника виглядає не дуже привабливо. 

У разі якщо ж дирекція1 (інший орган управління, уповноважений учасник ТОВ,  голова правління чи член правління акціонерного товариства, генеральний директор, член дирекції) не проти суттєвого збільшення зарплати директора, йому краще встановити посадовий оклад (у межах схеми посадових окладів), та до нього виплачувати надбавки, премії, інші заохочення, визначені колдоговором та передбачені в договорі (контракті) з ним.

Податкове законодавство: чи потрапить до податкових витрат висока зарплата директора

Згідно з п. 142.1 Податкового кодексу України, до складу податкових витрат включаються витрати на оплату праці найманих працівників, які перебувають у трудових відносинах із підприємством, що включають оплату основної та додаткової зарплати й інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, винагороди за цивільно-правовими договорами та авторські винагороди; будь-яка інша оплата в грошовій або натуральній формі, встановленій за домовленістю сторін (окрім сум матеріальної допомоги, які звільняються від обкладення ПДФО).

Таким чином, підприємства мають право включати у податкові всі перелічені вище витрати за умови документального підтвердження відповідних витрат (лист ДПСУ  від 07.02.2012 р. № 2330/6/15-1215). Якщо ж зазначених вище умов дотримано, немає значення, наскільки висока зарплата директора, все одно вона потрапить до податкових витрат. 

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Йдеться про особу, яка укладала з директором трудовий договір (контракт) від імені власника (виконавчого органу) підприємства.