Чи можна встановити директору випробний термін? Хто має контролювати його роботу та прийняти рішення про позитивний або негативний результат випробування?

ВІДПОВІДЬ: Директору, як і іншим працівникам, у разі прийняття на роботу можуть встановлювати випробний термін.

Норми законодавства про працю не містять обмежень щодо можливості його встановлення. Зокрема, не містить обмежень щодо встановлення випробного терміну директору перелік, визначений ч. 3 ст. 26 Кодексу законів про працю. Щоправда, залежно від суб’єкта господарювання, специфічним буде компетентний орган, який приймає рішення про результати випробування та його документальне оформлення.

Сьогодні ми розглянемо порядок установлення випробного терміну для директорів найпоширеніших організаційно-правових форм товариств — акціонерного товариства й товариства з обмеженою відповідальністю.

Акціонерне товариство

Відповідно до ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (даліЗакон № 514) виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноосібним (директор, генеральний директор).

У разі якщо йдеться про встановлення випробного терміну під час прийняття на роботу директора акціонерного товариства — це питання належить до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства (п.п. 8, 9 ч. 2 ст. 52 Закону № 514).

Отже, якщо наглядова рада вирішила встановити випробний термін директору, то саме цей орган повинен контролювати його роботу та приймати рішення про позитивний або негативний результат випробування.