У статті розглянуто порядок подання фінансових інструментів у фінансовій звітності, складеної за міжнародними стандартами. Висвітлені питання визнання фінансових інструментів, оцінки їх первісної вартості, особливості знецінення фінансових активів і втрат у вартості активів, утримуваних до погашення