Директор ТОВ, який є його учасником, звільняється. Учасника ТОВ (колишнього директора) згідно з протоколом загальних зборів учасників уповноважують безпосередньо здійснювати управління товариством, тобто представляти інтереси ТОВ у відносинах із третіми особами та вчиняти від його імені без довіреності правочини. До звільнення директор також був особою, на яку було покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку ТОВ. Чи може підприємство провадити діяльність без директора?