Директор нашого приватного підприємства стає засновником іншої фірми (ТОВ), у якій теж має намір виконувати обов’язки директора за сумісництвом. Чи можливо це, чи потрібно вносити додатковий запис до трудової книжки працівника про роботу за сумісництвом? Який режим роботи слід установити директору в такому випадку?

ВІДПОВІДЬ: Так, це можливо. У трудовій книжці запис про роботу за сумісництвом роблять за бажанням працівника. Тепер — докладніше.

Згідно із ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України (даліКЗпП), працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях (за сумісництвом).

Обмеження на роботу за сумісництвом установлено лише для:

  • держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування (п. 1 ч. 1 ст. 25, пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII);
  • керівників державних і комунальних підприємств (установ, організацій), їхніх структурних підрозділів, а також заступників зазначених керівників (п. 4 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 ).

 Попри те що Постанову № 245 було прийнято на виконання ст. 18 Декрету КМУ «Про оплату праці» від 31.12.1992 р. № 23-92 (який втратив чинність), на думку Мін’юсту, вона продовжує діяти й нині (див. лист Мін’юсту України від 20.09.2013 р. № 14880-0-33-13/11).

Окрім того, із ч. 2 ст. 21 КЗпП випливає, що робота за сумісництвом можлива лише у випадку, якщо вона не заборонена колективним або трудовим договором за основним місцем роботи. Беручи до уваги те, що обидва підприємства приватної форми власності, жодних спеціальних заборон на роботу за сумісництвом на посаді директора законодавством не передбачено.

Тож, якщо директор не є держслужбовцем або посадовою особою місцевого самоврядування та за умови, якщо за основним місцем роботи не передбачено жодних обмежень у колективному (трудовому) договорі, працівник має право працювати на посаді директора на двох підприємствах одночасно.

Запис про сумісництво в трудовій книжці

Як передбачено п.п. 1.1, 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. № 58, запис відомостей про роботу за сумісництвом до трудової книжки працівника вносять:

  • окремим рядком;
  • за бажанням працівника;
  • за основним місцем роботи на підставі довідки з роботи за сумісництвом.

Режим роботи