(Коментар до Законів України від 02.10.2012 р. № 5400-VI та від 02.10.2012 р. № 5402-VI)