У звіті за вересень 2014 р. для застрахованої особи помилково було неправильно вказано кількість календарних днів перебування у трудових відносинах та суму нарахованої зарплати й утриманого ЄСВ, а номер облікової картки ЗО вказано правильно. Як виправити такі помилки?