Чи розраховуються курсові різниці за заборгованістю по фінансовому кредиту в податковому обліку? Чи відображаються такі курсові різниці в податкових витратах/доходах, якщо кредит не використовувався в господарській діяльності?