Новостворене підприємство, яке перебуває на єдиному податку та займається транспортно-експедиторською діяльністю (організацією перевезень вантажів автомобільним транспортом), має кан-дидатуру бухгалтера. Чи обов’язково його оформлювати на роботу за трудовим договором (погоджено оклад у розмірі 4000 грн)? Чи можна укласти з ним цивільно-правовий договір (далі — ЦПД) як із підприємцем-спрощенцем, віднесеним до другої групи платників єдиного податку? Який варіант співпраці буде вигідні-шим із позиції оподаткування?