Підприємство продовжує користуватися основним засобом, строк корисного використання якого минув, а залишкова вартість дорівнює нулю. Чи потрібно подовжувати строк корисного використання такого основного засобу? Чи існує відповідальність для підприємства в такій ситуації? Що в податково-прибутковому обліку?