Підприємство має основні засоби, залишкова вартість яких дорівнює нулю. Строк використання не подовжували, але продовжують користуватись об'єктами. Чи існує відповідальність для підприємства за такої ситуації? Що може загрожувати?