Однією з головних ознак юридичної особи є її майнова відокремленість як від інших юридичних/фізичних осіб, так і від своїх засновників. У зв’язку з цим на етапі створення нового підприємства чи не найголовнішим питанням є проблема формування його майна. У нашій статті ми розглянемо головні принципи формування статутного (складеного) капіталу на прикладі господарських товариств