Оскільки допомога по вагітності та пологах надається за рахунок Фонду соціального страхування, то головне завдання бухгалтера — правильно відобразити її в бухгалтерському й податковому обліку підприємства. Як правильно це зробити і чи потрібно взагалі її оподатковувати?

Податок на доходи фізичних осіб

Сума декретних (допомога по вагітності та пологах) не входить до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, а отже, податок на доходи фізичних осіб із неї не утримується. Усе тому, що згідно з пп. 165.1.1 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат і надання соціальних та реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових й інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Підтверджує це й ДФС у підкатегорії 103.04 системи «ЗІР».

Однак, незважаючи на це, повідомити податківців про суми нарахованої допомоги все-таки доведеться. Роботодавець у цьому випадку є податковим агентом. Він зобов’язаний подати до податкової форму № 1ДФ. Сума декретних відображається в податковому розрахунку під ознакою доходу «128» як соціальні виплати з відповідних бюджетів (див. підкатегорію 103.25 системи «ЗІР»).

Військовий збір

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 161 підрозілу 10 р. ХХ «Перехідних положень» ПКУ). Тож, для резидента об’єктом оподаткування є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік котрих визначено пп.пп. 164.2.1–164.2.19 ПКУ, тобто доходи, що обкладаються ПДФО.

Оскільки декретні не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно з пп. 165.1.1 ПКУ, вони не обкладаються військовим збором. Аналогічні норми наводить ДФС у підкатегорії 132.02 системи «ЗІР».

Єдиний соціальний внесок

Платниками ЄСВ є підприємства, установи, організації, фізособи, які використовують найману працю й виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами (абз. 7 п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI, даліЗакон про ЄСВ).

ЄСВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону про ЄСВ, установлюється в розмірі 22% до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування ЄСВ — на суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінзарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, ЄСВ розраховують як добуток розміру мінзарплати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, і ставки ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Однак для підприємств, установ й організацій, у яких працюють особи з інвалідністю, ставка ЄСВ установлюється в розмірі 8,41% для працюючих осіб з інвалідністю (ч. 13 ст. 8 Закону про ЄСВ). Про нарахування ЄСВ на суми декретних для осіб з інвалідністю йшлося в матеріалі «Нарахування ЄСВ на декретні та лікарняні осіб з інвалідністю» газети № 16/2018.

ЄСВ нараховують окремо за кожен місяць відпустки по вагітності та пологах (пп. 1 п. 3 р. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449), тобто визначають:

  • середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;
  • суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;
  • суму ЄСВ для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір ЄСВ, установлений Законом про ЄСВ для зазначеної категорії платників (22%, 8,41%, 5,3%, 5,5%).

При цьому сплата ЄСВ за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється з усієї суми нарахованої допомоги в місяці, у якому були здійснені нарахування.

Податок на прибуток

Ані у витратах, ані в доходах декретні не відображатимуться, адже для підприємства вони є транзитними, оскільки фактично їх виплачує Фонд соціального страхування. Однак ЄСВ, нарахований підприємством на суму декретних, відносять до витрат.

Бухгалтерський облік декретних

У бухгалтерському обліку нарахування суми декретних, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування, відображається за дебетом субрахунку 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» та кредитом рахунка 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Надходження ж грошових коштів на рахунок підприємства для виплати допомоги працівникам відображається за дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» і кредитом субрахунку 378, а виплата цієї допомоги працівникам — за дебетом рахунка 66 і кредитом рахунка 30 «Каса» або кредитом рахунка 31. Підтвердженням цьому є думка Мінфіну, викладена в листі від 26.10.2011 р. № 31-08410-07-16/26368.

Розгляньмо, як відобразити суму декретних у бухгалтерському й податковому обліку, на прикладі.

Приклад

Працівниці Фроловій А.М., відповідно до виданого листка непрацездатності, надано відпустку тривалістю 126 к.дн. у зв’язку з вагітністю та пологами й нараховано допомогу в розмірі 16500 грн. Фінансування з Фонду соціального страхування зараховано на спеціальний рахунок підприємства, відкритий у банку, а вже потім виплачено працівниці з каси.

Який вигляд це має в бухгалтерських проводках, покажемо в таблиці.

Таблиця

Облік декретних


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Нараховано декретні

378

663

16500,00

2

Нараховано ЄСВ (22%) на декретні

949

651

3630,00

3

Отримано декретні від Фонду на спецрахунок

313

378

16500,00

4

Сплачено суму нарахованого ЄСВ (22%)

651

311

3630,00

5

Отримано кошти для виплати декретних зі спецрахунку в касу

301

313

16500,00

6

Виплачено декретні з каси

663

301

16500,00

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»