Підприємство — платник ПДВ за останні 12 місяців подавало декларацію без оборотів, але був заповнений рядок 21, сума якого переходить із місяця в місяць ще із серпня 2017 року. Чи може податковий орган анулювати свідоцтво платника ПДВ через відсутність оборотів згідно з пп. «г» п. 184.1 ПКУ? Якщо подати уточнюючий розрахунок за червень 2018 року з незначним податковим зобов’язанням кінцевому споживачеві, чи врятує це ситуацію?

ВІДПОВІДЬ: У цьому випадку ПДВ-доля підприємства, у якого не було постачань і, відповідно, податкових зобов’язань із ПДВ протягом останніх 12 місяців, залежить, по-перше, від того, чи були в підприємства у ці місяці придбання з ПДВ, а по-друге, чи не було ще рішення про зняття з реєстрації платником ПДВ. Пояснімо детальніше в розрізі двох варіантів.

Варіант 1. У підприємства протягом останніх 12 місяців були придбання, за якими формувався податковий кредит

За такого варіанта зняття з ПДВ-реєстрації не загрожує. Адже воно відбувається, якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає до контролюючого органу декларації з податку на додану вартість та/або подає цю декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених із метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту (пп. «г» п. 184.1 ПКУ).

Отже, якщо є придбання, які формують податковий кредит, умова для зняття з реєстрації не виконується. Про це також зазначають податківці.

Так, у системі «ЗІР» (категорія 101.03) на запитання — «чи може бути підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутність протягом 12 послідовнихподаткових місяців операцій з постачання товарів/послуг з метою формування податкових зобов’язань, але наявність при цьому обсягів придбання товарів/послуг, за рахунок яких сформовано податковий кредит?» — контролери надали таку відповідь:

«Якщо у платника податку протягом 12 послідовних податкових місяців відсутні операції з постачання товарів/послуг та при цьому наявні обсяги придбання товарів/послуг, за рахунок яких сформовано податковий кредит, підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відсутні».

Варіант 2. У підприємства не було протягом останніх 12 місяців ані постачань, ані придбань для формування податкових зобов’язань або податкового кредиту, а був заповнений лише рядок 21

У такому разі є всі підстави для зняття з ПДВ-реєстрації. І заповнений рядок 21 не рятує, адже він свідчить про включення до податкового кредиту залишку від’ємного значення після відшкодування ПДВ, котрий, як зазначено у запитанні читача триває ще із серпня 2017 року. Тобто цей податковий кредит не сформований за рахунок придбань в останні 12 місяців. Тому його наявність у декларації, на жаль, не є запорукою «незняття» із ПДВ-реєстрації. Анулювання реєстрації на підставі пп. «г» п. 184.1 ПКУ може здійснюватися за заявою платника податків або за рішенням податкового органу (п. 184.2 ПКУ).