Як відображаються в податковому обліку витрати на оплату винагороди посереднику? Чи можна включити до податкових витрат виплачену винагороду поручителю? Чи відображають у податкових витратах суму неустойки за несвоєчасне погашення боргу перед поручителем? Як обліковують витрати на сертифікацію імпортного товару?